„Ścieżka prawych - to światło poranne, wschodzi - wzrasta aż do południa;”

Biblia Tysiąclecia: Księga Przysłów 4,18

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - List do Kolosan 1,28

Young's Literal Translation

whom we proclaim, warning every man, and teaching every man, in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus,
List do Kolosan 1,28

Biblia Brzeska

Którego my przepowiedamy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka wszelakiej mądrości, abychmy stawili każdego człowieka doskonałym w Krystusie Jezusie.
List św. Pawła do Kolosan 1,28

Biblia Gdańska (1632)

Którego my opowiadamy, napominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka we wszelkiej mądrości, abyśmy wystawili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie;
Kolosensów 1,28

Biblia Gdańska (1881)

Którego my opowiadamy, napominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka we wszelkiej mądrości, abyśmy wystawili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie;
Kolosensów 1,28

Biblia Tysiąclecia

Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie.
List do Kolosan 1,28

Biblia Warszawska

Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie;
List św. Pawła do Kolosan 1,28

Biblia Jakuba Wujka

Którego my przepowiadamy, upominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelakiej mądrości, abyśmy wystawili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie:
List do Kolosan 1,28

Nowa Biblia Gdańska

Którego my głosimy, ostrzegając każdego człowieka oraz w całej mądrości ucząc każdego człowieka, abyśmy oddali każdego człowieka dojrzałym w Chrystusie Jezusie.
List do Kolosan 1,28

Biblia Przekład Toruński

Jego my głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka z całą mądrością, abyśmy mogli postawić przy Nim każdego człowieka jako doskonałego w Chrystusie Jezusie;
List do Kolosan 1,28

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jego to głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka przedstawić doskonałym w Chrystusie Jezusie.
List do Kolosan 1,28

American Standard Version

whom we proclaim, admonishing every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ;
List do Kolosan 1,28

Clementine Vulgate

quem nos annuntiamus, corripientes omnem hominem, et docentes omnem hominem, in omni sapientia, ut exhibeamus omnem hominem perfectum in Christo Jesu :
List do Kolosan 1,28

King James Version

Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom; that we may present every man perfect in Christ Jesus:
List do Kolosan 1,28

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ον ημεις καταγγελλομεν νουθετουντες παντα ανθρωπον και διδασκοντες παντα ανθρωπον εν παση σοφια ινα παραστησωμεν παντα ανθρωπον τελειον εν χριστω ιησου
List do Kolosan 1,28

World English Bible

whom we proclaim, admonishing every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ;
List do Kolosan 1,28

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić