„I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Wyjścia 17,13

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - List do Kolosan 1,15

Young's Literal Translation

who is the image of the invisible God, first-born of all creation,
List do Kolosan 1,15

Biblia Brzeska

Który jest wyobrażeniem Boga niewidomego pierworodnym przed wszytkim stworzeniem.
List św. Pawła do Kolosan 1,15

Biblia Gdańska (1632)

Który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych.
Kolosensów 1,15

Biblia Gdańska (1881)

Który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych.
Kolosensów 1,15

Biblia Tysiąclecia

On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
List do Kolosan 1,15

Biblia Warszawska

On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia,
List św. Pawła do Kolosan 1,15

Biblia Jakuba Wujka

Który jest obrazem Boga niewidzialnego pierworodny wszego stworzenia.
List do Kolosan 1,15

Nowa Biblia Gdańska

On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszystkiego co stworzone.
List do Kolosan 1,15

Biblia Przekład Toruński

On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym całego stworzenia.
List do Kolosan 1,15

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia.
List do Kolosan 1,15

American Standard Version

who is the image of the invisible God, the firstborn of all creation;
List do Kolosan 1,15

Clementine Vulgate

qui est imago Dei invisibilis, primogenitus omnis creatur :
List do Kolosan 1,15

King James Version

Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature:
List do Kolosan 1,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ος εστιν εικων του θεου του αορατου πρωτοτοκος πασης κτισεως
List do Kolosan 1,15

World English Bible

who is the image of the invisible God, the firstborn of all creation.
List do Kolosan 1,15

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić