„Jeźli kto jest bez nagany, mąż jednej żony, dzieci wierne mający, które by nie mogły być obwinione w zbytku, albo niepoddane rządowi.”

Biblia Gdańska (1881): Tytusa 1,6

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - List do Kolosan 1,10

Young's Literal Translation

to your walking worthily of the Lord to all pleasing, in every good work being fruitful, and increasing to the knowledge of God,
List do Kolosan 1,10

Biblia Brzeska

Abyście chodzili jako Panu należy, iżbyście się mu podobali we wszytkim, wszelakim uczynkiem dobrym owoc przynoszący rostąc w uznaniu Bożym.
List św. Pawła do Kolosan 1,10

Biblia Gdańska (1632)

Abyście chodzili przystojnie przed Panem ku wszelkiemu jego upodobaniu, w każdym uczynku dobrym owoc przynosząc i rosnąc w znajomości Bożej,
Kolosensów 1,10

Biblia Gdańska (1881)

Abyście chodzili przystojnie przed Panem ku wszelkiemu jego upodobaniu, w każdym uczynku dobrym owoc przynosząc i rosnąc w znajomości Bożej,
Kolosensów 1,10

Biblia Tysiąclecia

abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga.
List do Kolosan 1,10

Biblia Warszawska

Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga,
List św. Pawła do Kolosan 1,10

Biblia Jakuba Wujka

abyście chodzili godnie, Bogu we wszem się podobając, w każdym uczynku dobrym owoc przynosząc i rostąc w znajomości Bożej,
List do Kolosan 1,10

Nowa Biblia Gdańska

Abyście się zachowywali w sposób godny Pana, w celu wszelkiego przypodobania się; przynosząc owoce w każdym szlachetnym uczynku oraz wzrastając pod względem znajomości Boga.
List do Kolosan 1,10

Biblia Przekład Toruński

Abyście chodzili w sposób godny Pana, dla całkowitego przypodobania się Jemu, przynosząc owoce w każdym dobrym dziele i wzrastając w dogłębnym poznaniu Boga.
List do Kolosan 1,10

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Abyście postępowali w sposób godny Pana, by podobać mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku wydając owoc i wzrastając w poznawaniu Boga;
List do Kolosan 1,10

American Standard Version

to walk worthily of the Lord unto all pleasing, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God;
List do Kolosan 1,10

Clementine Vulgate

ut ambuletis digne Deo per omnia placentes : in omni opere bono fructificantes, et crescentes in scientia Dei :
List do Kolosan 1,10

King James Version

That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God;
List do Kolosan 1,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

περιπατησαι υμας αξιως του κυριου εις πασαν αρεσκειαν εν παντι εργω αγαθω καρποφορουντες και αυξανομενοι εις την επιγνωσιν του θεου
List do Kolosan 1,10

World English Bible

to walk worthily of the Lord, to please him in all respects, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God;
List do Kolosan 1,10

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić