„Król ułożył pieśń żałobną i zaśpiewał ją: Czemuż to umarł Abner, tak jak ginie nikczemnik?”

Biblia Tysiąclecia: 2 Księga Samuela 3,33

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - List do Efezjan 4,11

Young's Literal Translation

and He gave some [as] apostles, and some [as] prophets, and some [as] proclaimers of good news, and some [as] shepherds and teachers,
List do Efezjan 4,11

Biblia Brzeska

I tenże dał niektóre apostoły, a drugie proroki, drugie zasię ewanjelisty, niektóre też pasterze i uczyciele.
List św. Pawła do Efezjan 4,11

Biblia Gdańska (1632)

I tenże dał niektóre Apostoły, a niektóre proroki, a drugie ewangielisty, drugie też pasterze i nauczyciele.
Efezów 4,11

Biblia Gdańska (1881)

I tenże dał niektóre Apostoły, a niektóre proroki, a drugie ewangielisty, drugie też pasterze i nauczyciele.
Efezów 4,11

Biblia Tysiąclecia

I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami
List do Efezjan 4,11

Biblia Warszawska

I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami,
List św. Pawła do Efezjan 4,11

Biblia Jakuba Wujka

I tenże dał niektóre Apostoły, a niektóre Proroki, a drugie Ewanielisty, a inne pasterze i doktory
List do Efezjan 4,11

Nowa Biblia Gdańska

Także ten sam, rzeczywiście, dał - apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy oraz nauczycieli.
List do Efezjan 4,11

Biblia Przekład Toruński

I On sam też wyznaczył tych na apostołów, tych na proroków, tych na ewangelistów, a tych na pasterzy i nauczycieli,
List do Efezjan 4,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami;
List do Efezjan 4,11

American Standard Version

And he gave some [to be] apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers;
List do Efezjan 4,11

Clementine Vulgate

Et ipse dedit quosdam quidem apostolos, quosdam autem prophetas, alios vero evangelistas, alios autem pastores et doctores,
List do Efezjan 4,11

King James Version

And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers;
List do Efezjan 4,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και αυτος εδωκεν τους μεν αποστολους τους δε προφητας τους δε ευαγγελιστας τους δε ποιμενας και διδασκαλους
List do Efezjan 4,11

World English Bible

He gave some to be apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, shepherds and teachers;
List do Efezjan 4,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić