„Nie szukając też chwały od ludzi, ani od was, ani od innych; czy też mogąc wam być ciężarem jako apostołowie Chrystusa.”

Nowa Biblia Gdańska: Pierwszy list do Tesaloniczan 2,6

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - List do Efezjan 3,6

Young's Literal Translation

that the nations be fellow-heirs, and of the same body, and partakers of His promise in the Christ, through the good news,
List do Efezjan 3,6

Biblia Brzeska

To jest, iż pogani są społu dziedzicmi i jednego ciała i społecznymi uczestniki obietnice jego w Krystusie przez ewanjeliję,
List św. Pawła do Efezjan 3,6

Biblia Gdańska (1632)

To jest, iż poganie są spółdziedzicami i spólnem ciałem, i spółuczestnikami obietnicy jego w Chrystusie przez Ewangieliję.
Efezów 3,6

Biblia Gdańska (1881)

To jest, iż poganie są spółdziedzicami i spólnem ciałem, i spółuczestnikami obietnicy jego w Chrystusie przez Ewangieliję.
Efezów 3,6

Biblia Tysiąclecia

to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.
List do Efezjan 3,6

Biblia Warszawska

Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez ewangelię,
List św. Pawła do Efezjan 3,6

Biblia Jakuba Wujka

iż Pogani są spółdziedzicy i spółcielni, i spółuczestnicy obietnice jego w Chrystusie Jezusie przez Ewanielią,
List do Efezjan 3,6

Nowa Biblia Gdańska

Poganie, przez Ewangelię, są współdziedzicami stanowiącymi jedno ciało oraz współuczestnikami Jego obietnicy w Chrystusie,
List do Efezjan 3,6

Biblia Przekład Toruński

Że poganie są współdziedzicami i współczłonkami ciała, i współuczestnikami obietnicy Jego w Chrystusie przez Ewangelię.
List do Efezjan 3,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami tego samego ciała, i współuczestnikami jego obietnicy w Chrystusie przez ewangelię.
List do Efezjan 3,6

American Standard Version

[to wit], that the Gentiles are fellow-heirs, and fellow-members of the body, and fellow-partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel,
List do Efezjan 3,6

Clementine Vulgate

gentes esse cohredes, et concorporales, et comparticipes promissionis ejus in Christo Jesu per Evangelium :
List do Efezjan 3,6

King James Version

That the Gentiles should be fellowheirs, and of the same body, and partakers of his promise in Christ by the gospel:
List do Efezjan 3,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ειναι τα εθνη συγκληρονομα και συσσωμα και συμμετοχα της επαγγελιας αυτου εν τω χριστω δια του ευαγγελιου
List do Efezjan 3,6

World English Bible

that the Gentiles are fellow heirs, and fellow members of the body, and fellow partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel,
List do Efezjan 3,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić