„I umarł tam Mojżesz, sługa Pański, w ziemi Moabskiej, według słowa Pańskiego.”

Biblia Gdańska (1632): 5 Mojżeszowa 34,5

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Księga Sędziów 14,9

Young's Literal Translation

And he taketh it down on to his hands, and goeth on, going and eating; and he goeth unto his father, and unto his mother, and giveth to them, and they eat, and he hath not declared to them that from the body of the lion he took down the honey.
Księga Sędziów 14,9

Biblia Brzeska

I wziawszy go w rękę swą jadł idąc, a potym do ojca i do matki swej przyszedszy dał im też i jedli, ale im nie powiedział, iż onego miodu nabrał z ścierwu lwiego.
Księga Sędziów 14,9

Biblia Gdańska (1632)

A wziąwszy go w ręce swoje szedł drogą i jadł, a przyszedłszy do ojca swego i do matki swojej, dał im, i jedli; ale im nie powiedział, że z ścierwu lwiego nabrał miodu.
Sędziów 14,9

Biblia Gdańska (1881)

A wziąwszy go w ręce swoje szedł drogą i jadł, a przyszedłszy do ojca swego i do matki swojej, dał im, i jedli; ale im nie powiedział, że z ścierwu lwiego nabrał miodu.
Sędziów 14,9

Biblia Tysiąclecia

Wziął go więc do ręki i jadł, a gdy przyszedł do swego ojca i matki, dał im także, aby jedli, nie mówiąc im jednak, że miód zebrał z padliny lwa.
Księga Sędziów 14,9

Biblia Warszawska

Nabrawszy go nieco do swoich dłoni, poszedł dalej i idąc jadł, a przyszedłszy do swojego ojca i swojej matki dał im także, i oni też jedli; lecz nie powiedział im, że z cielska lwa nabrał tego miodu.
Księga Sędziów 14,9

Biblia Jakuba Wujka

Który wziąwszy w ręce, jadł na drodze i przyszedszy do ojca swego i matki, dał im część, którzy też sami jedli, a przecię im nie chciał powiedzieć, że był miód z ścierwu lwiego wybrał.
Księga Sędziów 14,9

Nowa Biblia Gdańska

Więc zebrał go w swoje dłonie i idąc dalej - jadł. Gdy następnie przyszedł do ojca i swojej matki – dał i im, aby jedli; jednak ich nie powiadomił, że nabrał tego miodu ze szkieletu lwa.
Księga Sędziów 14,9

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wziął go do rąk, szedł drogą i jadł, a gdy przyszedł do swego ojca i swej matki, dał im i jedli. Nie powiedział im jednak, że miodu nabrał z padliny lwa.
Księga Sędziów 14,9

American Standard Version

And he took it into his hands, and went on, eating as he went; and he came to his father and mother, and gave unto them, and they did eat: but he told them not that he had taken the honey out of the body of the lion.
Księga Sędziów 14,9

Clementine Vulgate

Quem cum sumpsisset in manibus comedebat in via : veniensque ad patrem suum et matrem, dedit eis partem, qui et ipsi comederunt : nec tamen eis voluit indicare quod mel de corpore leonis assumpserat.
Księga Sędziów 14,9

King James Version

And he took thereof in his hands, and went on eating, and came to his father and mother, and he gave them, and they did eat: but he told not them that he had taken the honey out of the carcase of the lion.
Księga Sędziów 14,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


World English Bible

He took it into his hands, and went on, eating as he went; and he came to his father and mother, and gave to them, and they ate: but he didn't tell them that he had taken the honey out of the body of the lion.
Księga Sędziów 14,9

Westminster Leningrad Codex

וַיִּרְדֵּהוּ אֶל־כַּפָּיו וַיֵּלֶךְ הָלֹוךְ וְאָכֹל וַיֵּלֶךְ אֶל־אָבִיו וְאֶל־אִמֹּו וַיִּתֵּן לָהֶם וַיֹּאכֵלוּ וְלֹא־הִגִּיד לָהֶם כִּי מִגְּוִיַּת הָאַרְיֵה רָדָה הַדְּבָשׁ׃
Księga Sędziów 14,9
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić