„Tak że i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie;”

Biblia Warszawska: 2 List św. Pawła do Tesaloniczan 1,4

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Księga Sędziów 14,3

Young's Literal Translation

And his father saith to him -- also his mother, `Is there not among the daughters of thy brethren, and among all my people, a woman, that thou art going to take a woman from the uncircumcised Philistines?` and Samson saith unto his father, `Take her for me, for she is right in mine eyes.`
Księga Sędziów 14,3

Biblia Brzeska

Ale k niemu rzekł ociec i matka jego: A zaś nie masz miedzy córkami braciej twej i we wszytkim ludu moim niewiasty, iże iść chcesz, abyś sobie wziął żonę Filistynów nieobrzezanych? Wszakoż Samson odpowiedział ojcu swemu: Tę mi weźmicie za żonę, bo mi się barzo spodobała.
Księga Sędziów 14,3

Biblia Gdańska (1632)

I rzekł mu ojciec jego, i matka jego; Azaż nie masz między córkami braci twych, i we wszystkim ludu moim niewiasty, że chcesz iść a wziąć sobie żonę z Filistynów nieobrzezanych? Odpowiedział Samson ojcu swemu: Tę mi weźmijcie, bo się podobała oczom moim.
Sędziów 14,3

Biblia Gdańska (1881)

I rzekł mu ojciec jego, i matka jego; Azaż nie masz między córkami braci twych, i we wszystkim ludu moim niewiasty, że chcesz iść a wziąć sobie żonę z Filistynów nieobrzezanych? Odpowiedział Samson ojcu swemu: Tę mi weźmijcie, bo się podobała oczom moim.
Sędziów 14,3

Biblia Tysiąclecia

Rzekł mu jego ojciec i matka: Czyż nie ma kobiety pomiędzy córkami twoich braci i w całym twoim narodzie, żeś poszedł szukać żony wśród nieobrzezanych Filistynów? Samson odpowiedział swemu ojcu: Weźcie mi tę, gdyż spodobała się moim oczom.
Księga Sędziów 14,3

Biblia Warszawska

Odpowiedzieli mu jego ojciec i matka: Czy nie ma kobiet wśród dziewcząt twoich współplemieńców i w całym ludzie naszym, że musisz brać żonę spośród tych nieobrzezańców Filistynów? Lecz Samson odpowiedział swojemu ojcu: Weź mi tę, gdyż ona wydaje mi się najodpowiedniejsza.
Księga Sędziów 14,3

Biblia Jakuba Wujka

Któremu rzekli ociec i matka jego: Azaż nie masz niewiasty między córkami braci twojej i między wszytkim ludem moim, że chcesz wziąć żonę u Filistynów, którzy są nieobrzezani? I rzekł Samson do ojca swego: Tę mi weźmi, bo się podobała oczom moim.
Księga Sędziów 14,3

Nowa Biblia Gdańska

A ojciec i jego matka powiedzieli do niego: Czyż nie ma kobiety wśród twoich pobratymców i w całym moim ludzie, że idziesz, by pojąć żonę spośród Pelisztinów - nieobrzezańców? A Szymszon odpowiedział swojemu ojcu: Daj mi tą, bo ta się spodobała moim oczom.
Księga Sędziów 14,3

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jego ojciec i matka powiedzieli mu: Czy nie ma kobiety wśród córek twych braci ani w całym moim ludzie, że chcesz iść i wziąć sobie żonę spośród nieobrzezanych Filistynów? Samson odpowiedział swemu ojcu: Weźcie mi tę, bo spodobała się moim oczom.
Księga Sędziów 14,3

American Standard Version

Then his father and his mother said unto him, Is there never a woman among the daughters of thy brethren, or among all my people, that thou goest to take a wife of the uncircumcised Philistines? And Samson said unto his father, Get her for me; for she pleaseth me well.
Księga Sędziów 14,3

Clementine Vulgate

Cui dixerunt pater et mater sua : Numquid non est mulier in filiabus fratrum tuorum, et in omni populo meo, quia vis accipere uxorem de Philisthiim, qui incircumcisi sunt ? Dixitque Samson ad patrem suum : Hanc mihi accipe : quia placuit oculis meis.
Księga Sędziów 14,3

King James Version

Then his father and his mother said unto him, Is there never a woman among the daughters of thy brethren, or among all my people, that thou goest to take a wife of the uncircumcised Philistines? And Samson said unto his father, Get her for me; for she pleaseth me well.
Księga Sędziów 14,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


World English Bible

Then his father and his mother said to him, Is there never a woman among the daughters of your brothers, or among all my people, that you go to take a wife of the uncircumcised Philistines? Samson said to his father, Get her for me; for she pleases me well.
Księga Sędziów 14,3

Westminster Leningrad Codex

וַיֹּאמֶר לֹו אָבִיו וְאִמֹּו הַאֵין בִּבְנֹות אַחֶיךָ וּבְכָל־עַמִּי אִשָּׁה כִּי־אַתָּה הֹולֵךְ לָקַחַת אִשָּׁה מִפְּלִשְׁתִּים הָעֲרֵלִים וַיֹּאמֶר שִׁמְשֹׁון אֶל־אָבִיו אֹותָהּ קַח־לִי כִּי־הִיא יָשְׁרָה בְעֵינָי׃
Księga Sędziów 14,3
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić