„Przeto jesli będąc umarłymi z Krystusem, wolni jesteście od ustaw świeckich, przeczże, jakoby żywiąc na świecie, ustawami obciążeni bywacie?”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Kolosan 2,20

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Księga Sędziów 14,20

Young's Literal Translation

and Samson`s wife becometh his companion`s, who [is] his friend.
Księga Sędziów 14,20

Biblia Brzeska

A żona Samsonowa dana jest towarzyszowi jego, którego był on sobie wziął za przyjaciela.
Księga Sędziów 14,20

Biblia Gdańska (1632)

I dostała się żona Samsonowa towarzyszowi jego, z którym miał towarzystwo.
Sędziów 14,20

Biblia Gdańska (1881)

I dostała się żona Samsonowa towarzyszowi jego, z którym miał towarzystwo.
Sędziów 14,20

Biblia Tysiąclecia

Żona zaś Samsona dostała się towarzyszowi, który był przy nim.
Księga Sędziów 14,20

Biblia Warszawska

Żona Samsona zaś dostała się jego towarzyszowi, który mu drużbował.
Księga Sędziów 14,20

Biblia Jakuba Wujka

a żona jego szła za męża, jednego z przyjaciół jego i z swatów.
Księga Sędziów 14,20

Nowa Biblia Gdańska

Zaś żona Szymszona dostała się jego towarzyszowi, do którego się przyłączył.
Księga Sędziów 14,20

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Żona Samsona zaś została oddana jego towarzyszowi, który był jego przyjacielem.
Księga Sędziów 14,20

American Standard Version

But Samson`s wife was [given] to his companion, whom he had used as his friend.
Księga Sędziów 14,20

Clementine Vulgate

uxor autem ejus accepit maritum unum de amicis ejus et pronubis.
Księga Sędziów 14,20

King James Version

But Samson's wife was given to his companion, whom he had used as his friend.
Księga Sędziów 14,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


World English Bible

But Samson's wife was [given] to his companion, whom he had used as his friend.
Księga Sędziów 14,20

Westminster Leningrad Codex

וַתְּהִי אֵשֶׁת שִׁמְשֹׁון לְמֵרֵעֵהוּ אֲשֶׁר רֵעָה לֹו׃
Księga Sędziów 14,20
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić