„Niech mię pocałuje pocałowaniem ust swoich; albowiem lepsze są miłości twoje niż wino.”

Biblia Gdańska (1632): Pieśń Salomona 1,2

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Księga Rodzaju 7,14

Young's Literal Translation

they, and every living creature after its kind, and every beast after its kind, and every creeping thing that is creeping on the earth after its kind, and every fowl after its kind, every bird -- every wing.
Księga Rodzaju 7,14

Biblia Brzeska

Oni i wszytkie źwierzęta wedle rodzajów swych i wszelkie bydle wedle rodzaju swego, i wszelki gad płazający się po ziemi wedle rodzaju swego, także wszytcy ptacy wedle rodzaju swego, i każda rzecz skrzydlasta.
1 Księga Mojżeszowa 7,14

Biblia Gdańska (1632)

Oni, i wszelki zwierz według rodzaju swego, i wszelkie bydlę według rodzaju swego, i wszelka gadzina płazająca się po ziemi, według rodzaju swego, i wszystko latające według rodzaju swego, i wszelki ptak, i wszelka rzecz skrzydlasta.
1 Mojżeszowa 7,14

Biblia Gdańska (1881)

Oni, i wszelki zwierz według rodzaju swego, i wszelkie bydlę według rodzaju swego, i wszelka gadzina płazająca się po ziemi, według rodzaju swego, i wszystko latające według rodzaju swego, i wszelki ptak, i wszelka rzecz skrzydlasta.
1 Mojżeszowa 7,14

Biblia Tysiąclecia

a wraz z nimi wszelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierząt pełzających po ziemi, wszelkiego ptactwa [i istot ze skrzydłami].
Księga Rodzaju 7,14

Biblia Warszawska

Oni i wszelkie zwierzęta według rodzaju swego, i wszelkie bydło według rodzaju swego, i wszelkie płazy, pełzające po ziemi, według rodzaju swego, wszelkie ptaki, wszystko, co ma skrzydła.
I Księga Mojżeszowa 7,14

Biblia Jakuba Wujka

Sami i wszelki zwierz według rodzaju swego, i wszytko bydło według rodzaju swego, i wszytko, co płaza po ziemi według rodzaju swego, i wszytko latające według rodzaju swego, i wszyscy ptacy, i wszytko, co ma skrzydła,
Księga Rodzaju 7,14

Nowa Biblia Gdańska

Oni oraz według swego rodzaju wszelki zwierz, wszelkie bydło według swojego rodzaju, wszelki płaz pełzający po ziemi według swojego rodzaju, oraz wszystko co lata według swego rodzaju - wszelkie skrzydlate ptactwo.
I Księga Mojżesza 7,14

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Oni i wszelkie zwierzęta według swego rodzaju, wszelkie bydło według swego rodzaju, wszelkie zwierzęta pełzające, które pełzają po ziemi według swego rodzaju, wszelkie ptaki według swego rodzaju i wszelkie stworzenia skrzydlate.
Księga Rodzaju 7,14

American Standard Version

they, and every beast after its kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after its kind, and every bird after its kind, every bird of every sort.
Księga Rodzaju 7,14

Clementine Vulgate

ipsi et omne animal secundum genus suum, universaque jumenta in genere suo, et omne quod movetur super terram in genere suo, cunctumque volatile secundum genus suum, univers aves, omnesque volucres,
Księga Rodzaju 7,14

King James Version

They, and every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after his kind, and every fowl after his kind, every bird of every sort.
Księga Rodzaju 7,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


World English Bible

they, and every animal after its kind, all the cattle after their kind, every creeping thing that creeps on the earth after its kind, and every bird after its kind, every bird of every sort.
Księga Rodzaju 7,14

Westminster Leningrad Codex

הֵמָּה וְכָל־הַחַיָּה לְמִינָהּ וְכָל־הַבְּהֵמָה לְמִינָהּ וְכָל־הָרֶמֶשׂ הָרֹמֵשׂ עַל־הָאָרֶץ לְמִינֵהוּ וְכָל־הָעֹוף לְמִינֵהוּ כֹּל צִפֹּור כָּל־כָּנָף׃
1 Księga Mojżeszowa 7,14
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić