„Tedy się zdało apostołom i starszym, ze wszytkim kościołem, przebrane męże z pośród siebie posłać do Antyjochijej z Pawłem i Barnabaszem, Judę, którego zwano Barsabas i Sylę, męże przedniejsze miedzy bracią.”

Biblia Brzeska: Dzieje Apostolskie 15,22

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Księga Rodzaju 6,7

Young's Literal Translation

And Jehovah saith, `I wipe away man whom I have prepared from off the face of the ground, from man unto beast, unto creeping thing, and unto fowl of the heavens, for I have repented that I have made them.`
Księga Rodzaju 6,7

Biblia Brzeska

I rzekł tak Pan: Ja do gruntu wygładzę z ziemie człowieka, któregom stworzył, od człowieka począwszy, aż do bydlęcia i do gadu, a także i do ptaków powietrznych, abowiem mi żal, iżem je stworzył.
1 Księga Mojżeszowa 6,7

Biblia Gdańska (1632)

I rzekł Pan: Wygładzę człowieka, któregom stworzył, z oblicza ziemi, od człowieka aż do bydlęcia, aż do gadziny, i aż do ptastwa niebieskiego; bo mi żal, żem je uczynił
1 Mojżeszowa 6,7

Biblia Gdańska (1881)

I rzekł Pan: Wygładzę człowieka, któregom stworzył, z oblicza ziemi, od człowieka aż do bydlęcia, aż do gadziny, i aż do ptastwa niebieskiego; bo mi żal, żem je uczynił.
1 Mojżeszowa 6,7

Biblia Tysiąclecia

Wreszcie Pan rzekł: Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem.
Księga Rodzaju 6,7

Biblia Warszawska

I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem.
I Księga Mojżeszowa 6,7

Biblia Jakuba Wujka

Wygładzę człowieka, któregom stworzył, z obliczności ziemie: od człowieka aż do zwierząt, od ziemopłazu aż do ptastwa powietrznego: bo mi żal, żem je uczynił.
Księga Rodzaju 6,7

Nowa Biblia Gdańska

Zatem WIEKUISTY powiedział: Zgładzę z oblicza ziemi ludzi, których stworzyłem; tak człowieka, jak i bydlę; tak robactwo, jak i ptactwo nieba; bo żałuję, że je stworzyłem.
I Księga Mojżesza 6,7

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I PAN powiedział: Zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem, zarówno człowieka, jak i bydło, zwierzęta pełzające i ptactwo niebieskie, bo żałuję, że ich uczyniłem.
Księga Rodzaju 6,7

American Standard Version

And Jehovah said, I will destroy man whom I have created from the face of the ground; both man, and beast, and creeping things, and birds of the heavens; for it repenteth me that I have made them.
Księga Rodzaju 6,7

Clementine Vulgate

Delebo, inquit, hominem, quem creavi, a facie terr, ab homine usque ad animantia, a reptili usque ad volucres cli : pnitet enim me fecisse eos.
Księga Rodzaju 6,7

King James Version

And the LORD said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth; both man, and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air; for it repenteth me that I have made them.
Księga Rodzaju 6,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


World English Bible

Yahweh said, "I will destroy man whom I have created from the surface of the ground; man, along with animals, creeping things, and birds of the sky; for I am sorry that I have made them."
Księga Rodzaju 6,7

Westminster Leningrad Codex

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶמְחֶה אֶת־הָאָדָם אֲשֶׁר־בָּרָאתִי מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה מֵאָדָם עַד־בְּהֵמָה עַד־רֶמֶשׂ וְעַד־עֹוף הַשָּׁמָיִם כִּי נִחַמְתִּי כִּי עֲשִׂיתִם׃
1 Księga Mojżeszowa 6,7
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić