„Zaiste, świadczycie przez to, że pochwalacie uczynki ojców swoich, gdyż oni ich zabili, a wy budujecie im groby.”

Biblia Warszawska: Ewangelia św. Łukasza 11,48

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Księga Rodzaju 26,18

Young's Literal Translation

and Isaac turneth back, and diggeth the wells of water which they digged in the days of Abraham his father, which the Philistines do stop after the death of Abraham, and he calleth to them names according to the names which his father called them.
Księga Rodzaju 26,18

Biblia Brzeska

Powtóre Izaak dał pokopać studnie, które były wykopane jeszcze za czasów Abrahama, ojca jego, co je byli pozasypywali Filistyni po śmierci Abrahamowej i przezwał je onemiż imiony, któremi były nazwane od ojca jego.
1 Księga Mojżeszowa 26,18

Biblia Gdańska

I kopał zasię Izaak studnie wód, które byli wykopali za dni Abrahama, ojca jego, co je byli zasypali Filistyni po śmierci Abrahamowej, i zwał je temiż imiony, któremi je był nazwał ojciec jego.
1 Mojżeszowa 26,18

Biblia Tysiąclecia

I zaczął oczyszczać studnie, które były niegdyś wykopane za życia Abrahama, jego ojca, a które Filistyni po śmierci Abrahama zasypali, i przywrócił im takie nazwy, jakie niegdyś ponadawał jego ojciec.
Księga Rodzaju 26,18

Biblia Warszawska

Izaak odkopał studnie, wykopane w czasach Abrahama, ojca jego, które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama, i nadał im te same nazwy, jakie nadał im ojciec jego.
I Księga Mojżeszowa 26,18

Biblia Jakuba Wujka

Wykopał zasię drugie studnie, które ukopali byli słudzy ojca jego Abrahama i które po śmierci jego niegdy Filistynowie byli zasypali, i nazwał je temiż imiony, którymi przedtym nazwał był ociec.
Księga Rodzaju 26,18

Nowa Biblia Gdańska

Ic'hak na nowo rozkopał studnie wody, które zostały wykopane za dni jego ojca Abrahama, a które Pelisztini zakopali po śmierci Abrahama, oraz nadał im nazwy, według nazw, które nadał im jego ojciec.
I Księga Mojżesza 26,18

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Potem Izaak na nowo odkopał studnie, które wykopali za dni jego ojca Abrahama, a które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama, i nadał im te same nazwy, jakie nadał im jego ojciec.
Księga Rodzaju 26,18

American Standard Version

And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father. For the Philistines had stopped them after the death of Abraham. And he called their names after the names by which his father had called them.
Księga Rodzaju 26,18

Clementine Vulgate

rursum fodit alios puteos, quos foderant servi patris sui Abraham, et quos, illo mortuo, olim obstruxerant Philisthiim : appellavitque eos eisdem nominibus quibus ante pater vocaverat.
Księga Rodzaju 26,18

King James Version

And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father; for the Philistines had stopped them after the death of Abraham: and he called their names after the names by which his father had called them.
Księga Rodzaju 26,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


World English Bible

Isaac dug again the wells of water, which they had dug in the days of Abraham his father. For the Philistines had stopped them after the death of Abraham. He called their names after the names by which his father had called them.
Księga Rodzaju 26,18

Westminster Leningrad Codex

וַיָּשָׁב יִצְחָק וַיַּחְפֹּר ׀ אֶת־בְּאֵרֹת הַמַּיִם אֲשֶׁר חָפְרוּ בִּימֵי אַבְרָהָם אָבִיו וַיְסַתְּמוּם פְּלִשְׁתִּים אַחֲרֵי מֹות אַבְרָהָם וַיִּקְרָא לָהֶן שֵׁמֹות כַּשֵּׁמֹת אֲשֶׁר־קָרָא לָהֶן אָבִיו׃
1 Księga Mojżeszowa 26,18
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić