„Starać się zaś będę, abyście zawsze mieli sposobność po moim odejściu o tym sobie przypominać.”

Biblia Tysiąclecia: 2 List św. Piotra 1,15

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Księga Nehemiasza 5,18

Young's Literal Translation

and that which hath been prepared for one day [is] one ox, six fat sheep, also fowls have been prepared for me, and once in ten days of all wines abundantly, and with this, the bread of the governor I have not sought, for heavy is the service on this people.
Księga Nehemiasza 5,18

Biblia Brzeska

A dlategoż na każdy dzień gotowano wołu jednego, owiec tłustych sześć, a prze mię też ptaki gotowano, a dziesiątego dnia wszytkim hojnie wina dawano. A wszakożem się nie upominał obroku, który miał przydź na książę, abowiem był ten lud obciążon niewólstwem wielkim.
Księga Nehemiasza 5,18

Biblia Gdańska

Przetoż gotowano na każdy dzień wołu jednego, owiec sześć wybornych, i ptaki gotowano dla mnie, a każdego dziesiątego dnia rozmaitego wina hojnie dawano; wszakżem się obroku książęcego nie upominał; albowiem ciężka była niewola na ten lud.
Nehemijaszowa 5,18

Biblia Tysiąclecia

I przyrządzenie codzienne: jeden wół, sześć owiec doborowych i ptactwo szło na mój rachunek, a w odstępie dziesięciodniowym z dodaniem wszelkiego wina w obfitości. Mimo to chleba namiestnikowskiego się nie domagałem, gdyż robocizna ciążyła nad tym ludem.
Księga Nehemiasza 5,18

Biblia Warszawska

I chociaż na jedno dzienne utrzymanie wychodziło: jeden wół, sześć doborowych owiec i drób, wszystko na mój koszt, a co dziesięć dni bukłaki z winem w obfitości - mimo to nie domagałem się utrzymania przysługującego namiestnikowi, gdyż i tak pańszczyźniana robota znacznie obciążała ten lud.
Księga Nehemiasza 5,18

Biblia Jakuba Wujka

A gotowano mi na każdy dzień wołu jednego, baranów sześć wybornych oprócz ptastwa, a w dziesięć dni wina rozmaite i wiele innych rzeczy dawałem; nadto i rocznego obroku księstwa mego nie domagałem się: bo lud był barzo zubożony.
Księga Nehemiasza 5,18

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego przygotowywano na każdy dzień jednego byka, sześć wybornych owiec, a dla mnie przygotowywano ptaki; zaś dziesiątego dnia hojnie dawano rozmaite wino. Zatem nie upominałem się o pokarm rządcy, choć w tym ludzie była ciężka niedola.
Księga Nehemiasza 5,18

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Przygotowywano więc dla mnie każdego dnia jednego wołu, sześć wybornych owiec oraz drób, a co dziesięć dni rozmaite wino. Mimo to nie domagałem się chleba przysługującego namiestnikowi, gdyż niewola ciążyła nad tym ludem.
Księga Nehemiasza 5,18

American Standard Version

Now that which was prepared for one day was one ox and six choice sheep; also fowls were prepared for me, and once in ten days store of all sorts of wine: yet for all this I demanded not the bread of the governor, because the bondage was heavy upon this people.
Księga Nehemiasza 5,18

Clementine Vulgate

Parabatur autem mihi per dies singulos bos unus, arietes sex electi, exceptis volatilibus, et inter dies decem vina diversa, et alia multa tribuebam : insuper et annonas ducatus mei non qusivi : valde enim attenuatus erat populus.
Księga Nehemiasza 5,18

King James Version

Now that which was prepared for me daily was one ox and six choice sheep; also fowls were prepared for me, and once in ten days store of all sorts of wine: yet for all this required not I the bread of the governor, because the bondage was heavy upon this people.
Księga Nehemiasza 5,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


World English Bible

Now that which was prepared for one day was one ox and six choice sheep; also fowls were prepared for me, and once in ten days store of all sorts of wine: yet for all this I didn't demand the bread of the governor, because the bondage was heavy on this people.
Księga Nehemiasza 5,18

Westminster Leningrad Codex

וַאֲשֶׁר הָיָה נַעֲשֶׂה לְיֹום אֶחָד שֹׁור אֶחָד צֹאן שֵׁשׁ־בְּרֻרֹות וְצִפֳּרִים נַעֲשׂוּ־לִי וּבֵין עֲשֶׂרֶת יָמִים בְּכָל־יַיִן לְהַרְבֵּה וְעִם־זֶה לֶחֶם הַפֶּחָה לֹא בִקַּשְׁתִּי כִּי־כָבְדָה הָעֲבֹדָה עַל־הָעָם הַזֶּה׃
Księga Nehemiasza 5,18
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić