„Ci właśnie na waszych agapach są zakałami, bez obawy oddają się rozpuście... samych siebie pasą... obłoki bez wody wiatrami unoszone... drzewa jesienne nie mające owocu, dwa razy uschłe, wykorzenione...”

Biblia Tysiąclecia: List św. Judy 1,12

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Księga Koheleta 10,8

Young's Literal Translation

Whoso is digging a pit falleth into it, And whoso is breaking a hedge, a serpent biteth him.
Księga Koheleta 10,8

Biblia Brzeska

Ten który dół kopał, samże weń wpadnie, a który rozgradza płot, ukąsi go wąż.
Księga Kaznodziei Salomona 10,8

Biblia Gdańska (1632)

Kto kopie dół, sam weń wpada; a kto rozrzuca płot, wąż go ukąsi.
Kaznodziei Salomona 10,8

Biblia Tysiąclecia

Kto kopie dół, ten może weń wpaść, a tego, kto mur rozwala, ukąsić może żmija.
Księga Koheleta 10,8

Biblia Warszawska

Kto kopie dół, ten może weń wpaść, a kto rozwala ogrodzenie, tego może ukąsić wąż.
Księga Kaznodziei Salomona 10,8

Biblia Jakuba Wujka

Kto dół kopa, wpadnie weń, a kto rozrzuca płot, wąż go ukąsi.
Księga Koheleta 10,8

Nowa Biblia Gdańska

Kto kopie dół - może do niego wpaść; a kto burzy mur - tego może ukąsić żmija.
Księga Koheleta 10,8

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Kto kopie dół, sam w niego wpadnie, kto rozwala płot, tego ukąsi wąż.
Księga Kaznodziei 10,8

American Standard Version

He that diggeth a pit shall fall into it; and whoso breaketh through a wall, a serpent shall bite him.
Księga Koheleta 10,8

Clementine Vulgate

Qui fodit foveam incidet in eam,et qui dissipat sepem mordebit eum coluber.
Księga Koheleta 10,8

King James Version

He that diggeth a pit shall fall into it; and whoso breaketh an hedge, a serpent shall bite him.
Księga Koheleta 10,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


World English Bible

He who digs a pit may fall into it; and whoever breaks through a wall may be bitten by a snake.
Księga Koheleta 10,8

Westminster Leningrad Codex

חֹפֵר גּוּמָּץ בֹּו יִפֹּול וּפֹרֵץ גָּדֵר יִשְּׁכֶנּוּ נָחָשׁ׃
Księga Kaznodziei Salomona 10,8
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić