„A każdemu bywa dane okazanie Ducha ku pożytkowi.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List do Koryntian 12,7

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Księga Koheleta 10,7

Young's Literal Translation

I have seen servants on horses, And princes walking as servants on the earth.
Księga Koheleta 10,7

Biblia Brzeska

Widziałem sługi na koniech, a książęta chodzące pieszo jako służebniki.
Księga Kaznodziei Salomona 10,7

Biblia Gdańska (1632)

Widziałem sługi na koniach, a książąt chodzących piechotą jako sługi.
Kaznodziei Salomona 10,7

Biblia Gdańska (1881)

Widziałem sługi na koniach, a książąt chodzących piechotą jako sługi.
Kaznodziei Salomona 10,7

Biblia Tysiąclecia

Widziałem sługi na koniach, a książąt kroczących, jak słudzy, pieszo.
Księga Koheleta 10,7

Biblia Warszawska

Widziałem niewolników na koniach, a książąt idących piechotą jak niewolnicy.
Księga Kaznodziei Salomona 10,7

Biblia Jakuba Wujka

Widziałem sługi na koniech, a książęta chodzące po ziemi jako sługi.
Księga Koheleta 10,7

Nowa Biblia Gdańska

Widziałem niewolników na rumakach, a przywódców chodzących pieszo, jako słudzy na ziemi.
Księga Koheleta 10,7

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Widziałem sługi na koniach, a książąt idących pieszo jak słudzy.
Księga Kaznodziei 10,7

American Standard Version

I have seen servants upon horses, and princes walking like servants upon the earth.
Księga Koheleta 10,7

Clementine Vulgate

Vidi servos in equis,et principes ambulantes super terram quasi servos.
Księga Koheleta 10,7

King James Version

I have seen servants upon horses, and princes walking as servants upon the earth.
Księga Koheleta 10,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


World English Bible

I have seen servants on horses, and princes walking like servants on the earth.
Księga Koheleta 10,7

Westminster Leningrad Codex

רָאִיתִי עֲבָדִים עַל־סוּסִים וְשָׂרִים הֹלְכִים כַּעֲבָדִים עַל־הָאָרֶץ׃
Księga Kaznodziei Salomona 10,7
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić