„Pójdź, mój miły, wyjdziemy w pole, noc spędzimy wśród kwiecia henny!”

Biblia Warszawska: Pieśń nad Pieśniami 7,12

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Księga Koheleta 10,5

Young's Literal Translation

There is an evil I have seen under the sun, As an error that goeth out from the ruler,
Księga Koheleta 10,5

Biblia Brzeska

Jest jeden kłopot, którym widział pod słońcem, podobny błędowi, który wychodzi od obliczności panującego.
Księga Kaznodziei Salomona 10,5

Biblia Gdańska (1632)

Jest złe, którem widział pod słońcem, to jest, błąd, który pochodzi od zwierzchności:
Kaznodziei Salomona 10,5

Biblia Tysiąclecia

Jest zło - widziałem je pod słońcem, to błąd ze strony władcy:
Księga Koheleta 10,5

Biblia Warszawska

Istnieje pewne zło, które widziałem pod słońcem, a jest nim pewien rodzaj pomyłki, która wychodzi od zwierzchności:
Księga Kaznodziei Salomona 10,5

Biblia Jakuba Wujka

Jest złość, którąm widział pod słońcem, jakoby za obłądzeniem wychodzącą od obliczności książęcia.
Księga Koheleta 10,5

Nowa Biblia Gdańska

Jest zło, które widziałem pod słońcem, jako błąd, który wyszedł od władcy.
Księga Koheleta 10,5

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jest zło, które widziałem pod słońcem, to błąd, który pochodzi od władcy:
Księga Kaznodziei 10,5

American Standard Version

There is an evil which I have seen under the sun, as it were an error which proceedeth from the ruler:
Księga Koheleta 10,5

Clementine Vulgate

[Est malum quod vidi sub sole,quasi per errorem egrediens a facie principis :
Księga Koheleta 10,5

King James Version

There is an evil which I have seen under the sun, as an error which proceedeth from the ruler:
Księga Koheleta 10,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


World English Bible

There is an evil which I have seen under the sun, the sort of error which proceeds from the ruler.
Księga Koheleta 10,5

Westminster Leningrad Codex

יֵשׁ רָעָה רָאִיתִי תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ כִּשְׁגָגָה שֶׁיֹּצָא מִלִּפְנֵי הַשַּׁלִּיט׃
Księga Kaznodziei Salomona 10,5
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić