„I nie budujcie domów, nie rozsiewajcie ziarna, nie zakładajcie winnic i nie miejcie na własność, lecz mieszkajcie w namiotach po wszystkie wasze dni, abyście długo żyli na ziemi, na której jesteście gośćmi!”

Biblia Warszawska: Księga Jeremiasza 35,7

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Księga Koheleta 10,20

Young's Literal Translation

Even in thy mind a king revile not, And in the inner parts of thy bed-chamber Revile not the rich: For a fowl of the heavens causeth the voice to go, And a possessor of wings declareth the word.
Księga Koheleta 10,20

Biblia Brzeska

Nie złorzecz królowi ani w myśli twojej, ani w zamknieniu twoim przeklinaj bogatego. Abowiem i ptak powietrzny rozniesie ten głos, a to co skrzydła ma, oznajmi to.
Księga Kaznodziei Salomona 10,20

Biblia Gdańska (1632)

Ani w myśli twojej królowi nie złorzecz, ani w skrytym pokoju twoim nie przeklinaj bogatego; albowiem i ptak niebieski doniósłby ten głos; a to, co ma skrzydła, objawiłoby powieść twoję.
Kaznodziei Salomona 10,20

Biblia Tysiąclecia

w myślach nawet swoich nie złorzecz królowi ani w sypialni swojej nie przeklinaj możnego, bo ptactwo powietrzne zaniesie głos, a to, co skrzydlate, doniesie słowa.
Księga Koheleta 10,20

Biblia Warszawska

Ani na swoim łożu nie przeklinaj króla, ani w swojej sypialni nie przeklinaj bogacza, bo ptaki niebieskie mogłyby roznieść ten głos, a stwór skrzydlaty oznajmić to słowo.
Księga Kaznodziei Salomona 10,20

Biblia Jakuba Wujka

W myśli twojej nie uwłaczaj królowi, a w skrytości pokoju twego nie łaj bogatemu: bo i ptacy powietrzni głos twój zaniosą, a który ma skrzydła, oznajmi powieść.
Księga Koheleta 10,20

Nowa Biblia Gdańska

Nie złorzecz królowi nawet w swojej myśli i nie złorzecz możnemu w twych sypialniach; bowiem ptactwo może roznieść tą wieść pod niebem i rozgłosić to oskrzydlone słowo.
Księga Koheleta 10,20

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nawet w swoich myślach nie złorzecz królowi ani w swojej sypialni nie przeklinaj bogatego, bo ptak niebieski zaniesie ten głos, a to, co skrzydlate, rozgłosi sprawę.
Księga Kaznodziei 10,20

American Standard Version

Revile not the king, no, not in thy thought; and revile not the rich in thy bedchamber: for a bird of the heavens shall carry the voice, and that which hath wings shall tell the matter.
Księga Koheleta 10,20

Clementine Vulgate

In cogitatione tua regi ne detrahas,et in secreto cubiculi tui ne maledixeris diviti :quia et aves cli portabunt vocem tuam,et qui habet pennas annuntiabit sententiam.]
Księga Koheleta 10,20

King James Version

Curse not the king, no not in thy thought; and curse not the rich in thy bedchamber: for a bird of the air shall carry the voice, and that which hath wings shall tell the matter.
Księga Koheleta 10,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


World English Bible

Don't revile the king, no, not in your thoughts; And don't revile the rich in your bedchamber: For a bird of the sky may carry your voice, And that which has wings may tell the matter.
Księga Koheleta 10,20

Westminster Leningrad Codex

גַּם בְּמַדָּעֲךָ מֶלֶךְ אַל־תְּקַלֵּל וּבְחַדְרֵי מִשְׁכָּבְךָ אַל־תְּקַלֵּל עָשִׁיר כִּי עֹוף הַשָּׁמַיִם יֹולִיךְ אֶת־הַקֹּול וּבַעַל [הַכְּנָפַיִם כ] (כְּנָפַיִם ק) יַגֵּיד דָּבָר׃
Księga Kaznodziei Salomona 10,20
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić