„I z powodu miłości raczej zachęcam, będąc prawie starcem Pawłem, a teraz także więźniem Jezusa Chrystusa.”

Nowa Biblia Gdańska: List do Filemona 1,9

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Księga Koheleta 10,18

Young's Literal Translation

By slothfulness is the wall brought low, And by idleness of the hands doth the house drop.
Księga Koheleta 10,18

Biblia Brzeska

Dla lenistwa pochylają się dachy, a dla niedbałych rąk kapie do domu.
Księga Kaznodziei Salomona 10,18

Biblia Gdańska (1632)

Dla lenistwa się dach pochyla, a dla osłabiałych rąk przecieka dom.
Kaznodziei Salomona 10,18

Biblia Gdańska (1881)

Dla lenistwa się dach pochyla, a dla osłabiałych rąk przecieka dom.
Kaznodziei Salomona 10,18

Biblia Tysiąclecia

Skutkiem wielkiego lenistwa chyli się strop, gdy ręce są opuszczone, przecieka dom.
Księga Koheleta 10,18

Biblia Warszawska

Gdzie wielkie lenistwo, tam dach się zapada, a gdzie ręce opieszałe, tam dom zacieka.
Księga Kaznodziei Salomona 10,18

Biblia Jakuba Wujka

Dla lenistwa pochylają się dachy, a dla słabych rąk będzie przeciekał dom.
Księga Koheleta 10,18

Nowa Biblia Gdańska

Przez gnuśność dach się zapada, zaś przez opieszałość kapie w domu.
Księga Koheleta 10,18

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Z powodu lenistwa chyli się dach, a wskutek opieszałości rąk przecieka dom.
Księga Kaznodziei 10,18

American Standard Version

By slothfulness the roof sinketh in; and through idleness of the hands the house leaketh.
Księga Koheleta 10,18

Clementine Vulgate

In pigritiis humiliabitur contignatio,et in infirmitate manuum perstillabit domus.
Księga Koheleta 10,18

King James Version

By much slothfulness the building decayeth; and through idleness of the hands the house droppeth through.
Księga Koheleta 10,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


World English Bible

By slothfulness the roof sinks in; And through idleness of the hands the house leaks.
Księga Koheleta 10,18

Westminster Leningrad Codex

בַּעֲצַלְתַּיִם יִמַּךְ הַמְּקָרֶה וּבְשִׁפְלוּת יָדַיִם יִדְלֹף הַבָּיִת׃
Księga Kaznodziei Salomona 10,18
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić