„Weselże się tedy, młodzieńcze, w młodości twojej a niech zażyje dobrego serce twe we dni młodości twojej i chodź drogami serca twego i według wejźrzenia oczu twoich: ale wiedz, iż za to wszytko przywiedzie cię Bóg na sąd.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Koheleta 11,9

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Księga Izajasza 8,4

Young's Literal Translation

for before the youth doth know to cry, My father, and My mother, one taketh away the wealth of Damascus and the spoil of Samaria, before the king of Asshur.`
Księga Izajasza 8,4

Biblia Brzeska

Abowiem pierwej niż pocznie dziecię mówić: Ojcze mój, matko moja, będzie wzięta moc Damaszku i łupy Samarjej od króla assyryjskiego.
Księga Izajasza 8,4

Biblia Gdańska (1632)

Albowiem niżeli będzie umiało to dziecię wołać: Ojcze mój i matko moja, lud króla Assyryjskiego pobierze bogactwa Damaszku, i łupy Samaryi
Izajasz 8,4

Biblia Gdańska (1881)

Albowiem niżeli będzie umiało to dziecię wołać: Ojcze mój i matko moja, lud króla Assyryjskiego pobierze bogactwa Damaszku, i łupy Samaryi.
Izajasz 8,4

Biblia Tysiąclecia

bo zanim chłopiec nauczy się wymawiać "tata" i "mama", zaniosą bogactwa Damaszku i łupy z Samarii przed króla asyryjskiego.
Księga Izajasza 8,4

Biblia Warszawska

Gdyż zanim chłopiec nauczy się wołać: Mój ojcze! i Moja matko! - poniosą bogactwa Damaszku i łup z Samarii przed królem asyryjskim.
Księga Izajasza 8,4

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem pierwej niżli dziecię będzie umiało mianować ojca swego i matkę swoję, będzie pobrana moc Damaszku i łupy Samaryjskie przed królem Assyryjskim.
Księga Izajasza 8,4

Nowa Biblia Gdańska

Bo zanim to dziecko nauczy się wołać: Mój ojcze i moja matko – przed królem Aszuru poniosą skarby Damaszku i łup Szomronu.
Księga Izajasza 8,4

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Zanim bowiem to dziecko nauczy się wołać: Mój ojcze i moja matko, bogactwa Damaszku i łupy Samarii zostaną wywiezione przed króla Asyrii.
Księga Izajasza 8,4

American Standard Version

For before the child shall have knowledge to cry, My father, and, My mother, the riches of Damascus and the spoil of Samaria shall be carried away before the king of Assyria.
Księga Izajasza 8,4

Clementine Vulgate

quia antequam sciat puer vocare patrem suum et matrem suam, auferetur fortitudo Damasci, et spolia Samari, coram rege Assyriorum.
Księga Izajasza 8,4

King James Version

For before the child shall have knowledge to cry, My father, and my mother, the riches of Damascus and the spoil of Samaria shall be taken away before the king of Assyria.
Księga Izajasza 8,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


World English Bible

For before the child shall have knowledge to cry, My father, and, My mother, the riches of Damascus and the spoil of Samaria shall be carried away before the king of Assyria.
Księga Izajasza 8,4

Westminster Leningrad Codex

כִּי בְּטֶרֶם יֵדַע הַנַּעַר קְרֹא אָבִי וְאִמִּי יִשָּׂא ׀ אֶת־חֵיל דַּמֶּשֶׂק וְאֵת שְׁלַל שֹׁמְרֹון לִפְנֵי מֶלֶךְ אַשּׁוּר׃ ס
Księga Izajasza 8,4
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić