„I usłyszałem potężny głos, mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie i moc, i Królestwo Boga naszego, i władza Jego Mesjasza, ponieważ zrzucony został oskarżyciel naszych braci, który ich oskarżał przed Bogiem naszym dniem i nocą.”

Biblia Przekład Toruński: Objawienie Jana 12,10

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Księga Izajasza 8,20

Young's Literal Translation

To the law and to the testimony! If not, let them say after this manner, `That there is no dawn to it.`
Księga Izajasza 8,20

Biblia Brzeska

Owszem do zakonu i do świadectwa. A jesli nie będą powiedać wedle jego słowa, nie masz w nich poranniejszej światłości
Księga Izajasza 8,20

Biblia Gdańska (1632)

Do zakonu raczej i do świadectwa; ale jeźli nie chcą, niechże mówią według słowa tego, w którem niemasz żadnej zorzy.
Izajasz 8,20

Biblia Gdańska (1881)

Do zakonu raczej i do świadectwa; ale jeźli nie chcą, niechże mówią według słowa tego, w którem niemasz żadnej zorzy.
Izajasz 8,20

Biblia Tysiąclecia

Do objawienia i do świadectwa! Jeśli nie będą mówić zgodnie z tym hasłem, to nie mam dla nich jutrzenki.
Księga Izajasza 8,20

Biblia Warszawska

A co dotyczy zakonu i objawienia: Jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka.
Księga Izajasza 8,20

Biblia Jakuba Wujka

Do zakonu raczej i do świadectwa. A jeśli nie rzeką według słowa tego, nie będą mieć jutrzennej światłości.
Księga Izajasza 8,20

Nowa Biblia Gdańska

S Prawo jest do pomocy! Żeby wam nie mówili takiej rzeczy, w której nie ma jasności.
Księga Izajasza 8,20

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Do prawa i do świadectwa! Jeśli nie będą mówić według tego słowa, to w nim nie ma żadnej światłości.
Księga Izajasza 8,20

American Standard Version

To the law and to the testimony! if they speak not according to this word, surely there is no morning for them.
Księga Izajasza 8,20

Clementine Vulgate

ad legem magis et ad testimonium.Quod si non dixerint juxta verbum hoc,non erit eis matutina lux.
Księga Izajasza 8,20

King James Version

To the law and to the testimony: if they speak not according to this word, it is because there is no light in them.
Księga Izajasza 8,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


World English Bible

To the law and to the testimony! if they don't speak according to this word, surely there is no morning for them.
Księga Izajasza 8,20

Westminster Leningrad Codex

לְתֹורָה וְלִתְעוּדָה אִם־לֹא יֹאמְרוּ כַּדָּבָר הַזֶּה אֲשֶׁר אֵין־לֹו שָׁחַר׃
Księga Izajasza 8,20
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić