„Którym ona odpowiedziała: Wróćcie się, córki moje, przecz idziecie ze mną? Azaż jeszcze mam syny w żywocie moim, żebyście się mężów ze mnie spodziewać mogły?”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Rut 1,11

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Księga Izajasza 8,1

Young's Literal Translation

And Jehovah saith unto me, `Take to thee a great tablet, and write upon it with a graving tool of man, To haste spoil, enjoy prey.`
Księga Izajasza 8,1

Biblia Brzeska

I rzekł Pan ku mnie: Weźmi sobie wielkie księgi, a pisz na nich pismem zwyczajnym: Spiesz się do łupu, a kwap się do bitunku.
Księga Izajasza 8,1

Biblia Gdańska (1632)

I rzekł Pan do mnie: Weźmij sobie księgi wielkie, a napisz na nich pismem człowieczem: Pospiesz się do łupu, pokwap się do korzyści.
Izajasz 8,1

Biblia Gdańska (1881)

I rzekł Pan do mnie: Weźmij sobie księgi wielkie, a napisz na nich pismem człowieczem: Pospiesz się do łupu, pokwap się do korzyści.
Izajasz 8,1

Biblia Tysiąclecia

Pan powiedział do mnie: Weź sobie wielką tabliczkę i napisz na niej zwykłymi literami: Maher-Szalal-Chasz-Baz.
Księga Izajasza 8,1

Biblia Warszawska

I rzekł Pan do mnie: Weź sobie wielką tablicę i napisz na niej zwykłym pismem: Maher Szalal-Chasz Baz (Pośpiesza łup - szybko nadchodzi zdobycz).
Księga Izajasza 8,1

Biblia Jakuba Wujka

I rzekł PAN do mnie: Weźmi sobie księgi wielkie a napisz na nich pismem człowieczym: Prędko łupy zdzieraj, rychło bierz korzyści.
Księga Izajasza 8,1

Nowa Biblia Gdańska

I WIEKUISTY do mnie powiedział: Weźmiesz sobie wielką tablicę i nakreślisz na niej zwyczajnym pismem: Szybkiemu łupowi, chyżej zdobyczy.
Księga Izajasza 8,1

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I PAN powiedział do mnie: Weź sobie wielką księgę i napisz w niej ludzkim pismem: Maherszalalchaszbaz.
Księga Izajasza 8,1

American Standard Version

And Jehovah said unto me, Take thee a great tablet, and write upon it with the pen of a man, For Maher-shalal-hash-baz;
Księga Izajasza 8,1

Clementine Vulgate

Et dixit Dominus ad me : Sume tibi librum grandem, et scribe in eo stylo hominis : Velociter spolia detrahe, cito prdare.
Księga Izajasza 8,1

King James Version

Moreover the LORD said unto me, Take thee a great roll, and write in it with a man's pen concerning Mahershalalhashbaz.
Księga Izajasza 8,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


World English Bible

Yahweh said to me, Take a great tablet, and write on it with the pen of a man, For Maher-shalal-hash-baz;
Księga Izajasza 8,1

Westminster Leningrad Codex

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלַי קַח־לְךָ גִּלָּיֹון גָּדֹול וּכְתֹב עָלָיו בְּחֶרֶט אֱנֹושׁ לְמַהֵר שָׁלָל חָשׁ בַּז׃
Księga Izajasza 8,1
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić