„Jakże przeszukane są skarby Ezawa, a przetrząśnięte jego skryte rzeczy!”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Abdiasza 1,6

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Księga Daniela 4,1

Young's Literal Translation

`Nebuchadnezzar the king to all peoples, nations, and languages, who are dwelling in all the earth: Your peace be great!
Księga Daniela 4,1

Biblia Brzeska

Ja Nabuchodonozor, będąc na pokoju w domu moim, a prawie kwitnący w pałacu moim.
Księga Daniela 4,1

Biblia Gdańska

Nabuchodonozor król, wszystkim ludziom, narodom, i językom, którzy mieszkają po wszystkiej ziemi: Pokój się wam niech rozmnoży!
Danijel 4,1

Biblia Tysiąclecia

Ja, Nabuchodonozor, zażywałem spokoju w swoim domu i radości w swoim pałacu.
Księga Daniela 4,1

Biblia Warszawska

Ja, Nebukadnesar, żyłem spokojnie w moim domu i szczęśliwie w moim pałacu.
Księga Daniela 4,1

Biblia Jakuba Wujka

Ja, Nabuchodonozor, byłem spokojnym w domu moim i kwitnący na pałacu moim:
Księga Daniela 4,1

Nowa Biblia Gdańska

Król Nabukadnecar do wszystkich ludzi, narodów i języków, co mieszkają na całej ziemi – niech się wam pokój rozmnoży!
Księga Daniela 4,1

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Król Nabuchodonozor do wszystkich ludzi, narodów i języków, którzy mieszkają w całej ziemi: Niech pokój się wam rozmnoży!
Księga Daniela 4,1

American Standard Version

Nebuchadnezzar the king, unto all the peoples, nations, and languages, that dwell in all the earth: Peace be multiplied unto you.
Księga Daniela 4,1

Clementine Vulgate

Ego Nabuchodonosor quietus eram in domo mea, et florens in palatio meo :
Księga Daniela 4,1

King James Version

Nebuchadnezzar the king, unto all people, nations, and languages, that dwell in all the earth; Peace be multiplied unto you.
Księga Daniela 4,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


World English Bible

Nebuchadnezzar the king, to all the peoples, nations, and languages, who dwell in all the earth: Peace be multiplied to you.
Księga Daniela 4,1

Westminster Leningrad Codex

אֲנָה נְבוּכַדְנֶצַּר שְׁלֵה הֲוֵית בְּבֵיתִי וְרַעְנַן בְּהֵיכְלִי׃
Księga Daniela 4,1
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić