„Niech wszystkie ludy, każdy z nich postępuje w imieniu swojego boga, lecz my będziemy postępowali w imieniu Pana, naszego Boga, po wiek wieków.”

Biblia Warszawska: Księga Micheasza 4,5

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Księga Daniela 3,30

Young's Literal Translation

Then the king hath caused Shadrach, Meshach, and Abed-Nego, to prosper in the province of Babylon.
Księga Daniela 3,30

Biblia Brzeska

Tedy król zacnie wywyzszył Sydracha, Misacha i Abdenaga, w krainie babilońskiej.
Księga Daniela 3,30

Biblia Gdańska

Tedy król zacnie wywyższył Sadracha, Mesacha i Abednega w krainie Babilońskiej.
Danijel 3,30

Biblia Tysiąclecia

Nie zachowaliśmy ani nie wypełnialiśmy tego, co nam nakazałeś, by się nam dobrze powodziło.
Księga Daniela 3,30

Biblia Warszawska

Potem król przywrócił Szadrachowi, Meszachowi i Abed-Negowi dawne powodzenie w prowincji babilońskiej.
Księga Daniela 3,30

Biblia Jakuba Wujka

Tedy król podwyższył Sydracha, Misacha i Abenaga w krainie Babilońskiej.
Księga Daniela 3,30

Nowa Biblia Gdańska

Od tego czasu król bardzo wywyższył Szadraka, Meszaka i Abednego w babilońskiej krainie.
Księga Daniela 3,30

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy król wywyższył Szadraka, Meszaka i Abed-Nego w prowincji Babilonu.
Księga Daniela 3,30

American Standard Version

Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abed-nego in the province of Babylon.
Księga Daniela 3,30

Clementine Vulgate

et prcepta tua non audivimus,nec observavimus,nec fecimus sicut prceperas nobisut bene nobis esset.
Księga Daniela 3,30

King James Version

Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego, in the province of Babylon.
Księga Daniela 3,30

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


World English Bible

Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abed-nego in the province of Babylon.
Księga Daniela 3,30

Westminster Leningrad Codex

בֵּאדַיִן מַלְכָּא הַצְלַח לְשַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד נְגֹו בִּמְדִינַת בָּבֶל׃ פ
Księga Daniela 3,30
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić