„Bo nie odrzuci PAN na wieki.”

Biblia Jakuba Wujka: Lamentacje Jeremiasza 3,31

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Księga Daniela 3,10

Young's Literal Translation

Thou, O king, hast made a decree that every man who doth hear the voice of the cornet, the flute, the harp, the sackbut, the psaltery, and the symphony, and all kinds of music, doth fall down and do obeisance to the golden image;
Księga Daniela 3,10

Biblia Brzeska

Ty królu uczyniłeś dekret, aby każdy człowiek upadł, a chwalił słup złoty, jakoby skoro kto usłyszał głos trąby, piszczałki, arfy, liry, skrzypic, śpiewania i inej muzyki.
Księga Daniela 3,10

Biblia Gdańska

Ty, królu! uczyniłeś dekret, żeby każdy człowiek, któryby usłyszał głos trąby, piszczałki, lutni, skrzypiec, harfy, i symfonału i wszelakiego instrumentu muzyki, upadł i pokłonił się obrazowi złotemu;
Danijel 3,10

Biblia Tysiąclecia

Wydałeś, królu, rozporządzenie, by każdy, gdy usłyszy dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadł na twarz i oddał pokłon złotemu posągowi.
Księga Daniela 3,10

Biblia Warszawska

Ty, królu, wydałeś rozkaz, by każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padł i oddał pokłon złotemu posągowi;
Księga Daniela 3,10

Biblia Jakuba Wujka

Ty, królu, dałeś wyrok, aby każdy człowiek, który by usłyszał głos trąby, piszczałki i cytry, fletni, i harfy, i symfonału, i wszelakiej muzyki, aby upadł i pokłonił się obrazowi złotemu,
Księga Daniela 3,10

Nowa Biblia Gdańska

Ty, królu, wydałeś rozkaz, żeby każdy człowiek, który usłyszy głos trąby, piszczałki, liry, trójkąta, harfy, dud oraz wszelkich instrumentów muzyki – upadł oraz oddał pokłon złotemu obrazowi.
Księga Daniela 3,10

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ty, królu, wydałeś dekret, aby każdy człowiek, który usłyszy dźwięk trąby, fletu, harfy, sambuki, psałterionu, cymbałów i wszelkich instrumentów muzycznych, upadł i oddał pokłon złotemu posągowi;
Księga Daniela 3,10

American Standard Version

Thou, O king, hast made a decree, that every man that shall hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, shall fall down and worship the golden image;
Księga Daniela 3,10

Clementine Vulgate

tu, rex, posuisti decretum, ut omnis homo, qui audierit sonitum tub, fistul, et cithar, sambuc, et psalterii, et symphoni, et universi generis musicorum, prosternat se, et adoret statuam auream :
Księga Daniela 3,10

King James Version

Thou, O king, hast made a decree, that every man that shall hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of musick, shall fall down and worship the golden image:
Księga Daniela 3,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


World English Bible

You, O king, have made a decree, that every man that shall hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, shall fall down and worship the golden image;
Księga Daniela 3,10

Westminster Leningrad Codex

[אַנְתָּה כ] (אַנְתְּ ק) מַלְכָּא שָׂמְתָּ טְּעֵם דִּי כָל־אֱנָשׁ דִּי־יִשְׁמַע קָל קַרְנָא מַשְׁרֹקִיתָא [קִיתָרֹס כ] (קַתְרֹוס ק) שַׂבְּכָא פְסַנְתֵּרִין [וְסִיפֹּנְיָה כ] (וְסוּפֹּנְיָה ק) וְכֹל זְנֵי זְמָרָא יִפֵּל וְיִסְגֻּד לְצֶלֶם דַּהֲבָא׃
Księga Daniela 3,10
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić