„A dnia onego siedm niewiast uchwycą się męża jednego mówiąc: My będziemy jeść chleb nasz i samy sobie szaty sprawować będziemy, jedno abychmy się ozywali imieniem twoim, a zdejm z nas pohańbienie nasze.”

Biblia Brzeska: Księga Izajasza 4,1

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Mateusza 5,9

Young's Literal Translation

`Happy the peacemakers -- because they shall be called Sons of God.
Ewangelia Mateusza 5,9

Biblia Brzeska

Błogosławieni są spokojni, abowiem oni będą nazywani synmi Bożymi.
Ewangelia św. Mateusza 5,9

Biblia Gdańska

Błogosławieni pokój czyniący; albowiem oni synami Bożymi nazwani będą.
Mateusza 5,9

Biblia Tysiąclecia

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,9

Biblia Warszawska

Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.
Ewangelia św. Mateusza 5,9

Biblia Jakuba Wujka

Błogosławieni pokój czyniący, abowiem nazwani będą synami Bożymi.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,9

Nowa Biblia Gdańska

Bogaci, którzy dostają pokój, bowiem oni zostaną nazwani synami Boga.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,9

Biblia Przekład Toruński

Błogosławieni czyniący pokój, gdyż oni zostaną nazwani synami Boga.
Ewangelia Mateusza 5,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani synami Bożymi.
Ewangelia Mateusza 5,9

American Standard Version

Blessed are the peacemakers: for they shall be called sons of God.
Ewangelia Mateusza 5,9

Clementine Vulgate

Beati pacifici : quoniam filii Dei vocabuntur.
Ewangelia Mateusza 5,9

King James Version

Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.
Ewangelia Mateusza 5,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μακαριοι οι ειρηνοποιοι οτι αυτοι υιοι θεου κληθησονται
Ewangelia Mateusza 5,9

World English Bible

"Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.
Ewangelia Mateusza 5,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić