„Rankiem pójdziemy do winnic zobaczyć, czy kwitnie winna latorośl, czy otwarły się pączki, czy granaty są w pełnym kwieciu: Tam ci okażę swą miłość!”

Biblia Warszawska: Pieśń nad Pieśniami 7,13

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Mateusza 5,6

Young's Literal Translation

`Happy those hungering and thirsting for righteousness -- because they shall be filled.
Ewangelia Mateusza 5,6

Biblia Brzeska

Błogosławieni są ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, abowiem oni nasyceni będą.
Ewangelia św. Mateusza 5,6

Biblia Gdańska

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości; albowiem oni nasyceni będą.
Mateusza 5,6

Biblia Tysiąclecia

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,6

Biblia Warszawska

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Ewangelia św. Mateusza 5,6

Biblia Jakuba Wujka

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, abowiem oni będą nasyceni.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,6

Nowa Biblia Gdańska

Bogaci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, bowiem oni będą nasyceni.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,6

Biblia Przekład Toruński

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, gdyż oni zostaną nasyceni.
Ewangelia Mateusza 5,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni.
Ewangelia Mateusza 5,6

American Standard Version

Blessed are they that hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.
Ewangelia Mateusza 5,6

Clementine Vulgate

Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam : quoniam ipsi saturabuntur.
Ewangelia Mateusza 5,6

King James Version

Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.
Ewangelia Mateusza 5,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μακαριοι οι πεινωντες και διψωντες την δικαιοσυνην οτι αυτοι χορτασθησονται
Ewangelia Mateusza 5,6

World English Bible

"Blessed are those who hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled.
Ewangelia Mateusza 5,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić