„A każdemu dawane jest objawienie Ducha, stosownie do współkorzyści.”

Nowa Biblia Gdańska: Pierwszy list do Koryntian 12,7

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Mateusza 5,48

Young's Literal Translation

ye shall therefore be perfect, as your Father who [is] in the heavens is perfect.
Ewangelia Mateusza 5,48

Biblia Brzeska

Bądźcie wy tedy doskonali, jako Ociec wasz, który jest w niebie doskonałym jest.
Ewangelia św. Mateusza 5,48

Biblia Gdańska

Bądźcież wy tedy doskonałymi, jako i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, doskonały jest.
Mateusza 5,48

Biblia Tysiąclecia

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,48

Biblia Warszawska

Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.
Ewangelia św. Mateusza 5,48

Biblia Jakuba Wujka

Bądźcież wy tedy doskonali, jako i Ociec wasz niebieski doskonałym jest.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,48

Nowa Biblia Gdańska

Zatem wy bądźcie doskonałymi, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebiosach.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,48

Biblia Przekład Toruński

Bądźcie więc doskonali, tak jak Ojciec wasz, który jest w niebiosach jest doskonały.
Ewangelia Mateusza 5,48

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie.
Ewangelia Mateusza 5,48

American Standard Version

Ye therefore shall be perfect, as your heavenly Father is perfect.
Ewangelia Mateusza 5,48

Clementine Vulgate

Estote ergo vos perfecti, sicut et Pater vester clestis perfectus est.
Ewangelia Mateusza 5,48

King James Version

Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.
Ewangelia Mateusza 5,48

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εσεσθε ουν υμεις τελειοι ωσπερ ο πατηρ υμων ο εν τοις ουρανοις τελειος εστιν
Ewangelia Mateusza 5,48

World English Bible

Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect.
Ewangelia Mateusza 5,48

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić