„W Jeruzalemie panowali potężni królowie, którzy rozciągali swą władzę nad całą krainą za Eufratem i składano im podatki, daniny i cła.”

Biblia Warszawska: Księga Ezdrasza 4,20

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Mateusza 5,46

Young's Literal Translation

`For, if ye may love those loving you, what reward have ye? do not also the tax-gatherers the same?
Ewangelia Mateusza 5,46

Biblia Brzeska

Abowiem jeslibyście miłowali ty, co was miłują, cóż za zapłatę mieć będziecie? A zaż i celnicy tego nie czynią?
Ewangelia św. Mateusza 5,46

Biblia Gdańska

Albowiem jeźli miłujecie te, którzy was miłują, jakąż zapłatę macie? azaż i celnicy tego nie czynią?
Mateusza 5,46

Biblia Tysiąclecia

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?
Ewangelia wg św. Mateusza 5,46

Biblia Warszawska

Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią?
Ewangelia św. Mateusza 5,46

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem jeśli miłujecie te, co was miłują, cóż za zapłatę mieć będziecie? Azaż i Celnicy tego nie czynią?
Ewangelia wg św. Mateusza 5,46

Nowa Biblia Gdańska

Bo jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, jaką macie zapłatę? Czyż i poborcy podatków tak nie czynią?
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,46

Biblia Przekład Toruński

Albowiem, jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, jaką macie zapłatę? Czy i celnicy tego nie czynią?
Ewangelia Mateusza 5,46

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż macie nagrodę? Czyż i celnicy tego nie czynią?
Ewangelia Mateusza 5,46

American Standard Version

For if ye love them that love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?
Ewangelia Mateusza 5,46

Clementine Vulgate

Si enim diligitis eos qui vos diligunt, quam mercedem habebitis ? nonne et publicani hoc faciunt ?
Ewangelia Mateusza 5,46

King James Version

For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?
Ewangelia Mateusza 5,46

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εαν γαρ αγαπησητε τους αγαπωντας υμας τινα μισθον εχετε ουχι και οι τελωναι το αυτο ποιουσιν
Ewangelia Mateusza 5,46

World English Bible

For if you love those who love you, what reward do you have? Don't even the tax collectors do the same?
Ewangelia Mateusza 5,46

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić