„Abowiem dosyć nam, iżeśmy przeszłego czasu żywota czynili wolą poganów, chodząc w nieczystościach, pożądliwościach, w opilstwach, biesiadach, pijaństwach i brzydliwych bałwochwalstwach.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Piotra 4,3

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Mateusza 5,45

Young's Literal Translation

that ye may be sons of your Father in the heavens, because His sun He doth cause to rise on evil and good, and He doth send rain on righteous and unrighteous.
Ewangelia Mateusza 5,45

Biblia Brzeska

Abyście byli synmi Ojca waszego, który jest na niebie. Abowiem to sprawuje, iż wschodzi słońce jego na złe i na dobre i spuszcza deszcz na sprawiedliwe i na niesprawiedliwe.
Ewangelia św. Mateusza 5,45

Biblia Gdańska

Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech; bo on to czyni, że słońce jego wschodzi na złe i na dobre, i deszcz spuszcza na sprawiedliwe i na niesprawiedliwe,
Mateusza 5,45

Biblia Tysiąclecia

tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,45

Biblia Warszawska

Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Ewangelia św. Mateusza 5,45

Biblia Jakuba Wujka

abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech; który czyni, że słońce jego wschodzi na dobre i złe i spuszcza deszcz na sprawiedliwe i niesprawiedliwe.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,45

Nowa Biblia Gdańska

Abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebiosach; bo On to czyni, że Jego słońce wschodzi na złe i sprawiedliwe, i deszcz spuszcza na sprawiedliwe oraz niesprawiedliwe.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,45

Biblia Przekład Toruński

Abyście stali się synami Ojca waszego, który jest w niebiosach; bo On czyni to, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i deszcz pada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych.
Ewangelia Mateusza 5,45

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Ewangelia Mateusza 5,45

American Standard Version

that ye may be sons of your Father who is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and the good, and sendeth rain on the just and the unjust.
Ewangelia Mateusza 5,45

Clementine Vulgate

ut sitis filii Patris vestri, qui in clis est : qui solem suum oriri facit super bonos et malos : et pluit super justos et injustos.
Ewangelia Mateusza 5,45

King James Version

That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.
Ewangelia Mateusza 5,45

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οπως γενησθε υιοι του πατρος υμων του εν ουρανοις οτι τον ηλιον αυτου ανατελλει επι πονηρους και αγαθους και βρεχει επι δικαιους και αδικους
Ewangelia Mateusza 5,45

World English Bible

that you may be sons of your Father who is in heaven. For he makes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the just and the unjust.
Ewangelia Mateusza 5,45

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić