„Bo których wcześniej widział - także z góry przeznaczył, jako podobnie ukształtowanych do wizerunku Jego Syna, aby On był pierworodnym wśród wielu braci.”

Nowa Biblia Gdańska: List do Rzymian 8,29

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Mateusza 5,31

Young's Literal Translation

`And it was said, That whoever may put away his wife, let him give to her a writing of divorce;
Ewangelia Mateusza 5,31

Biblia Brzeska

Ktemu powiedziano jest: Ktokolwiek opuści żonę swoję, niech jej da list rozwodu.
Ewangelia św. Mateusza 5,31

Biblia Gdańska

Zasię rzeczono: Ktobykolwiek opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodny;
Mateusza 5,31

Biblia Tysiąclecia

Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,31

Biblia Warszawska

Powiedziano też: Ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy.
Ewangelia św. Mateusza 5,31

Biblia Jakuba Wujka

A powiedziano: Ktokolwiek opuści żonę swoję, niech jej da list rozwodny.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,31

Nowa Biblia Gdańska

Powiedziano również: Ktokolwiek by oddalił swoją żonę, niech jej da list rozwodowy.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,31

Biblia Przekład Toruński

Powiedziano też, że ktokolwiek oddaliłby swoją żonę, niech jej da zwój rozwodowy.
Ewangelia Mateusza 5,31

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Powiedziano też: Kto oddala swoją żonę, niech jej da list rozwodowy.
Ewangelia Mateusza 5,31

American Standard Version

It was said also, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement:
Ewangelia Mateusza 5,31

Clementine Vulgate

Dictum est autem : Quicumque dimiserit uxorem suam, det ei libellum repudii.
Ewangelia Mateusza 5,31

King James Version

It hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement:
Ewangelia Mateusza 5,31

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ερρεθη δε οτι ος αν απολυση την γυναικα αυτου δοτω αυτη αποστασιον
Ewangelia Mateusza 5,31

World English Bible

"It was also said, `Whoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorce,`
Ewangelia Mateusza 5,31

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić