„Córki Izraelskie, nad Saulem płaczcie, który was przyodziewał w karmazyn w rozkoszach, który dodawał ochędostwa złotego ubiorom waszym.”

Biblia Jakuba Wujka: 2 Księga Samuela 1,24

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Mateusza 5,30

Young's Literal Translation

`And, if thy right hand doth cause thee to stumble, cut it off, and cast from thee, for it is good to thee that one of thy members may perish, and not thy whole body be cast to gehenna.
Ewangelia Mateusza 5,30

Biblia Brzeska

Jesli cię też prawa ręka twoja w grzech przywodzi, odetni ją i zarzuć od siebie; abowiemci pożyteczniej jest, aby zginął jeden z członków twoich, niżliby miało być podane wszytko ciało na męki.
Ewangelia św. Mateusza 5,30

Biblia Gdańska

A jeźliż cię prawa ręka twoja gorszy, odetnij ją, i zarzuć od siebie; albowiem pożyteczniej jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, a wszystko ciało twoje nie było wrzucone do ognia piekielnego.
Mateusza 5,30

Biblia Tysiąclecia

I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,30

Biblia Warszawska

A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle.
Ewangelia św. Mateusza 5,30

Biblia Jakuba Wujka

A jeśli cię prawa ręka twoja gorszy, odetnij ją i zarzuć od siebie. Abowiem pożyteczniej jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, niżliby miało iść wszytko ciało twe do piekła.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,30

Nowa Biblia Gdańska

A jeśli cię gorszy twoja prawa ręka, odetnij ją i odrzuć od siebie; bowiem pożyteczniej ci jest, aby zginął jeden z twoich członków, aniżeli całe twoje ciało zostało wrzucone do gehenny.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,30

Biblia Przekład Toruński

A jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie; albowiem pożyteczniej jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, a nie całe twoje ciało zostało wrzucone do Gehenny.
Ewangelia Mateusza 5,30

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego.
Ewangelia Mateusza 5,30

American Standard Version

And if thy right hand causeth thee to stumble, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not thy whole body go into hell.
Ewangelia Mateusza 5,30

Clementine Vulgate

Et si dextra manus tua scandalizat te, abscide eam, et projice abs te : expedit enim tibi ut pereat unum membrorum tuorum, quam totum corpus tuum eat in gehennam.
Ewangelia Mateusza 5,30

King James Version

And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
Ewangelia Mateusza 5,30

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ει η δεξια σου χειρ σκανδαλιζει σε εκκοψον αυτην και βαλε απο σου συμφερει γαρ σοι ινα αποληται εν των μελων σου και μη ολον το σωμα σου βληθη εις γεενναν
Ewangelia Mateusza 5,30

World English Bible

If your right hand causes you to stumble, cut it off, and cast it from you: for it is profitable for you that one of your members should perish, and not your whole body be cast into Gehenna.
Ewangelia Mateusza 5,30

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić