„Gdy chmury napełniają się deszczem, spuszczają go na ziemię. Gdy drzewo upada na południe lub na północ, w miejscu, gdzie upadnie to drzewo, tam zostanie.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Kaznodziei 11,3

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Mateusza 5,3

Young's Literal Translation

`Happy the poor in spirit -- because theirs is the reign of the heavens.
Ewangelia Mateusza 5,3

Biblia Brzeska

Błogosławieni są ubodzy w Duchu, abowiem ich jest królestwo niebieskie.
Ewangelia św. Mateusza 5,3

Biblia Gdańska

Błogosławieni ubodzy w duchu; albowiem ich jest królestwo niebieskie.
Mateusza 5,3

Biblia Tysiąclecia

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,3

Biblia Warszawska

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.
Ewangelia św. Mateusza 5,3

Biblia Jakuba Wujka

Błogosławieni ubodzy duchem, abowiem ich jest królestwo niebieskie.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,3

Nowa Biblia Gdańska

Bogaci żebrzący u Ducha, bowiem ich jest Królestwo Niebios.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,3

Biblia Przekład Toruński

Błogosławieni ubodzy duchem, gdyż ich jest Królestwo Niebios.
Ewangelia Mateusza 5,3

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.
Ewangelia Mateusza 5,3

American Standard Version

Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.
Ewangelia Mateusza 5,3

Clementine Vulgate

Beati pauperes spiritu : quoniam ipsorum est regnum clorum.
Ewangelia Mateusza 5,3

King James Version

Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.
Ewangelia Mateusza 5,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μακαριοι οι πτωχοι τω πνευματι οτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουρανων
Ewangelia Mateusza 5,3

World English Bible

"Blessed are the poor in spirit, for theirs is the Kingdom of Heaven.
Ewangelia Mateusza 5,3

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić