„Jeśli ktoś powiedziałby, że miłuje Boga, a nienawidziłby swojego brata, jest kłamcą; kto bowiem nie miłuje swojego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi?”

Biblia Przekład Toruński: 1 List Jana 4,20

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Mateusza 5,29

Young's Literal Translation

`But, if thy right eye doth cause thee to stumble, pluck it out and cast from thee, for it is good to thee that one of thy members may perish, and not thy whole body be cast to gehenna.
Ewangelia Mateusza 5,29

Biblia Brzeska

Jesli tedy prawe oko twoje ciebie w grzech przywodzi, wyrwi je, a zarzuć od siebie; abowiemci pożyteczniej jest, aby zginął jeden z członków twoich, niżliby miało być podane wszytko ciało twe na męki.
Ewangelia św. Mateusza 5,29

Biblia Gdańska

Jeźli cię tedy oko twoje prawe gorszy, wyłup je, a zarzuć od siebie; albowiem pożyteczniej jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, a wszystko ciało twoje nie było wrzucone do ognia piekielnego.
Mateusza 5,29

Biblia Tysiąclecia

Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,29

Biblia Warszawska

Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła.
Ewangelia św. Mateusza 5,29

Biblia Jakuba Wujka

Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyrwij je a zarzuć od siebie. Abowiem pożyteczniej jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, niżliby miało być wrzucone wszytko ciało twoje do piekła.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,29

Nowa Biblia Gdańska

Zatem jeśli cię gorszy twoje prawe oko, wyłup je i odrzuć od siebie; bowiem pożyteczniej ci jest, aby zginął jeden z twych członków, aniżeli całe twoje ciało zostało wrzucone do gehenny.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,29

Biblia Przekład Toruński

Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie; albowiem pożyteczniej jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, a nie całe twoje ciało zostało wrzucone do Gehenny.
Ewangelia Mateusza 5,29

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego.
Ewangelia Mateusza 5,29

American Standard Version

And if thy right eye causeth thee to stumble, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not thy whole body be cast into hell.
Ewangelia Mateusza 5,29

Clementine Vulgate

Quod si oculus tuus dexter scandalizat te, erue eum, et projice abs te : expedit enim tibi ut pereat unum membrorum tuorum, quam totus corpus tuum mittatur in gehennam.
Ewangelia Mateusza 5,29

King James Version

And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
Ewangelia Mateusza 5,29

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ει δε ο οφθαλμος σου ο δεξιος σκανδαλιζει σε εξελε αυτον και βαλε απο σου συμφερει γαρ σοι ινα αποληται εν των μελων σου και μη ολον το σωμα σου βληθη εις γεενναν
Ewangelia Mateusza 5,29

World English Bible

If your right eye causes you to stumble, pluck it out and cast it from you. For it is profitable for you that one of your members should perish, than for your whole body to be cast into Gehenna.
Ewangelia Mateusza 5,29

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić