„Aleksander brązownik okazał mi wiele zła; oby oddał mu Pan według jego czynów;”

Biblia Przekład Toruński: 2 List do Tymoteusza 4,14

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Mateusza 5,25

Young's Literal Translation

`Be agreeing with thy opponent quickly, while thou art in the way with him, that the opponent may not deliver thee to the judge, and the judge may deliver thee to the officer, and to prison thou mayest be cast,
Ewangelia Mateusza 5,25

Biblia Brzeska

Bądź przyjacielem sprzeciwnikowi twemu rychło, pókiś z nim w drodze, by cię snadź kiedy sprzeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia ceklarzowi, a tak byś był wrzucon do ciemnice.
Ewangelia św. Mateusza 5,25

Biblia Gdańska

Zgódź się z przeciwnikiem twoim rychło, pókiś jest z nim w drodze, by cię snać przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia by cię podał słudze, i byłbyś wrzucony do więzienia.
Mateusza 5,25

Biblia Tysiąclecia

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,25

Biblia Warszawska

Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia.
Ewangelia św. Mateusza 5,25

Biblia Jakuba Wujka

Zgódź się z przeciwnikiem twoim rychło, pókiś jest z nim w drodze, by cię snadź przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia by cię podał słudze, a byłbyś wrzucon w ciemnice.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,25

Nowa Biblia Gdańska

Pogódź się szybko z twoim przeciwnikiem, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię czasem przeciwnik nie poddał sędziemu, a sędzia nie poddał podwładnemu, i byłbyś wrzucony do więzienia.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,25

Biblia Przekład Toruński

Bądź tym, który godzi się szybko ze swoim przeciwnikiem, dopóki jesteś z nim w drodze, by czasem przeciwnik nie przekazał cię sędziemu, a sędzia nie przekazał cię podwładnemu, abyś nie został wrzucony do więzienia.
Ewangelia Mateusza 5,25

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, aby przeciwnik nie wydał cię sędziemu, a sędzia strażnikowi, i aby nie wtrącono cię do więzienia.
Ewangelia Mateusza 5,25

American Standard Version

Agree with thine adversary quickly, while thou art with him in the way; lest haply the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.
Ewangelia Mateusza 5,25

Clementine Vulgate

Esto consentiens adversario tuo cito dum es in via cum eo : ne forte tradat te adversarius judici, et judex tradat te ministro : et in carcerem mittaris.
Ewangelia Mateusza 5,25

King James Version

Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.
Ewangelia Mateusza 5,25

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ισθι ευνοων τω αντιδικω σου ταχυ εως οτου ει εν τη οδω μετ αυτου μηποτε σε παραδω ο αντιδικος τω κριτη και ο κριτης σε παραδω τω υπηρετη και εις φυλακην βληθηση
Ewangelia Mateusza 5,25

World English Bible

Agree with your adversary quickly, while you are with him in the way; lest perhaps the prosecutor deliver you to the judge, and the judge deliver you to the officer, and you be cast into prison.
Ewangelia Mateusza 5,25

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić