„Kto będzie skarżył na wybrane Boże? Bóg, który usprawiedliwia?”

Biblia Jakuba Wujka: List do Rzymian 8,33

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Mateusza 5,23

Young's Literal Translation

`If, therefore, thou mayest bring thy gift to the altar, and there mayest remember that thy brother hath anything against thee,
Ewangelia Mateusza 5,23

Biblia Brzeska

Przeto jesli dar twój przyniesiesz do ołtarza, a tam by wspomniał, iż brat twój ma co przeciwko tobie,
Ewangelia św. Mateusza 5,23

Biblia Gdańska

A tak jeźlibyś ofiarował dar twój na ołtarzu, a tam byś wspomniał, iż brat twój ma co przeciwko tobie,
Mateusza 5,23

Biblia Tysiąclecia

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie,
Ewangelia wg św. Mateusza 5,23

Biblia Warszawska

Jeślibyś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie,
Ewangelia św. Mateusza 5,23

Biblia Jakuba Wujka

Jeśli tedy ofiarujesz dar twój do ołtarza, a tam wspomnisz, iż brat twój ma nieco przeciw tobie,
Ewangelia wg św. Mateusza 5,23

Nowa Biblia Gdańska

Zatem jeślibyś przyniósł twój dar na ołtarz, i tam wspomniał, że twój brat ma coś przeciwko tobie,
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,23

Biblia Przekład Toruński

Jeśli więc przyniósłbyś swój dar na ołtarz i tam przypomniano by ci, że twój brat ma coś przeciwko tobie;
Ewangelia Mateusza 5,23

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jeśli więc przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie;
Ewangelia Mateusza 5,23

American Standard Version

If therefore thou art offering thy gift at the altar, and there rememberest that thy brother hath aught against thee,
Ewangelia Mateusza 5,23

Clementine Vulgate

Si ergo offers munus tuum ad altare, et ibi recordatus fueris quia frater tuus habet aliquid adversum te :
Ewangelia Mateusza 5,23

King James Version

Therefore if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee;
Ewangelia Mateusza 5,23

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εαν ουν προσφερης το δωρον σου επι το θυσιαστηριον κακει μνησθης οτι ο αδελφος σου εχει τι κατα σου
Ewangelia Mateusza 5,23

World English Bible

If therefore you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has anything against you,
Ewangelia Mateusza 5,23

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić