„A dobrze czyniąc nie bądźmy leniwemi; abowiem czasu swego żąć będziemy, jesli nie ustaniemy.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Galacjan 6,9

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Mateusza 5,21

Young's Literal Translation

`Ye heard that it was said to the ancients: Thou shalt not kill, and whoever may kill shall be in danger of the judgment;
Ewangelia Mateusza 5,21

Biblia Brzeska

Słyszeliście, iż rzeczono jest starym: Nie będziesz zabijał; a ktokolwiek zabije, będzie winien sądu.
Ewangelia św. Mateusza 5,21

Biblia Gdańska

Słyszeliście, iż rzeczono starym: Nie będziesz zabijał; a ktobykolwiek zabił, będzie winien sądu;
Mateusza 5,21

Biblia Tysiąclecia

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,21

Biblia Warszawska

Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd.
Ewangelia św. Mateusza 5,21

Biblia Jakuba Wujka

Słyszeliście, iż rzeczono jest starym: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, będzie winien sądu.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,21

Nowa Biblia Gdańska

Słyszeliście, że powiedziano praojcom: Nie będziesz mordował; a ktokolwiek by zamordował, będzie podległy sądowi.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,21

Biblia Przekład Toruński

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz mordował; a kto by mordował, będzie podlegał sądowi.
Ewangelia Mateusza 5,21

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, podlega sądowi.
Ewangelia Mateusza 5,21

American Standard Version

Ye have heard that it was said to them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment:
Ewangelia Mateusza 5,21

Clementine Vulgate

Audistis quia dictum est antiquis : Non occides : qui autem occiderit, reus erit judicio.
Ewangelia Mateusza 5,21

King James Version

Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment:
Ewangelia Mateusza 5,21

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ηκουσατε οτι ερρεθη τοις αρχαιοις ου φονευσεις ος δ αν φονευση ενοχος εσται τη κρισει
Ewangelia Mateusza 5,21

World English Bible

"You have heard that it was said to them of old time, `You shall not murder;` and `Whoever shall murder shall be in danger of the judgment.`
Ewangelia Mateusza 5,21

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić