„Obwarował również Jafę, która leży nad morzem, a także Gezer, które leży na granicach Azotu. Poprzednio mieszkali tam nieprzyjaciele, ale on osiedlił w nim Żydów i dał im wszystko, co było im potrzebne do podniesienia ich dobrobytu.”

Biblia Tysiąclecia: 1 Księga Machabejska 14,34

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Mateusza 5,18

Young's Literal Translation

for, verily I say to you, till that the heaven and the earth may pass away, one iota or one tittle may not pass away from the law, till that all may come to pass.
Ewangelia Mateusza 5,18

Biblia Brzeska

Boć zaprawdę wam powiedam, aż przeminie niebo i ziemia, jedna literka abo jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż się wszytko wypełni.
Ewangelia św. Mateusza 5,18

Biblia Gdańska

Zaprawdę bowiem powiadam wam: Aż przeminie niebo i ziemia, jedna jota albo jedna kreska nie przeminie z zakonu, ażby się wszystko stało.
Mateusza 5,18

Biblia Tysiąclecia

Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,18

Biblia Warszawska

Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.
Ewangelia św. Mateusza 5,18

Biblia Jakuba Wujka

Zaprawdę, bowiem powiadam wam: aż przeminie niebo i ziemia, jedno jota abo jedna kryska nie odmieni się w zakonie, aż się wszytko zstanie.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,18

Nowa Biblia Gdańska

Bo zaprawdę, powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, albo kreska, nie przeminie z Prawa, aż wszystko to się stanie.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,18

Biblia Przekład Toruński

Zaprawdę bowiem mówię wam: Dopóki nie przeminą niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska z pewnością nie przeminie z Prawa, aż się to wszystko stanie.
Ewangelia Mateusza 5,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko się wypełni.
Ewangelia Mateusza 5,18

American Standard Version

For verily I say unto you, Till heaven and earth pass away, one jot or one tittle shall in no wise pass away from the law, till all things be accomplished.
Ewangelia Mateusza 5,18

Clementine Vulgate

Amen quippe dico vobis, donec transeat clum et terra, jota unum aut unus apex non prteribit a lege, donec omnia fiant.
Ewangelia Mateusza 5,18

King James Version

For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.
Ewangelia Mateusza 5,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αμην γαρ λεγω υμιν εως αν παρελθη ο ουρανος και η γη ιωτα εν η μια κεραια ου μη παρελθη απο του νομου εως αν παντα γενηται
Ewangelia Mateusza 5,18

World English Bible

For most assuredly, I tell you, until heaven and earth pass away, not even one smallest letter or one tiny pen stroke shall in any way pass away from the law, until all things are accomplished.
Ewangelia Mateusza 5,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić