„A potem zerwałem się nocą, ja i kilku mężów ze mną, nikomu nie wyjawiwszy, jaką myślą natchnął mnie mój Bóg, aby czegoś dokonać dla Jeruzalemu - a miałem ze sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem -”

Biblia Warszawska: Księga Nehemiasza 2,12

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Mateusza 5,17

Young's Literal Translation

`Do not suppose that I came to throw down the law or the prophets -- I did not come to throw down, but to fulfill;
Ewangelia Mateusza 5,17

Biblia Brzeska

Nie mniemajcie, abym przyszedł niszczyć zakonu, abo proroki; nie przyszedłem ja niszczyć zakonu, ale wypełnić.
Ewangelia św. Mateusza 5,17

Biblia Gdańska

Nie mniemajcie, abym przyszedł rozwiązywać zakon albo proroki; nie przyszedłem rozwiązywać, ale wypełnić.
Mateusza 5,17

Biblia Tysiąclecia

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,17

Biblia Warszawska

Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.
Ewangelia św. Mateusza 5,17

Biblia Jakuba Wujka

Nie mniemajcie, abym przyszedł rozwięzować zakon abo proroki: nie przyszedłem rozwięzować, ale wypełnić.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,17

Nowa Biblia Gdańska

Nie mniemajcie, że przyszedłem rozluźnić Prawo lub Proroków; nie przyszedłem rozluźnić, ale dopełnić.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,17

Biblia Przekład Toruński

Nie myślcie, że przyszedłem znieść Prawo lub Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
Ewangelia Mateusza 5,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
Ewangelia Mateusza 5,17

American Standard Version

Think not that I came to destroy the law or the prophets: I came not to destroy, but to fulfil.
Ewangelia Mateusza 5,17

Clementine Vulgate

Nolite putare quoniam veni solvere legem aut prophetas : non veni solvere, sed adimplere.
Ewangelia Mateusza 5,17

King James Version

Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.
Ewangelia Mateusza 5,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μη νομισητε οτι ηλθον καταλυσαι τον νομον η τους προφητας ουκ ηλθον καταλυσαι αλλα πληρωσαι
Ewangelia Mateusza 5,17

World English Bible

Don't think that I came to destroy the law or the prophets. I didn't come to destroy, but to fulfill.
Ewangelia Mateusza 5,17

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić