„Teraz oto dotarł do mnie krzyk synów Izraela. Widziałem też ucisk, jakim dręczą ich Egipcjanie.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Wyjścia 3,9

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Mateusza 5,16

Young's Literal Translation

so let your light shine before men, that they may see your good works, and may glorify your Father who [is] in the heavens.
Ewangelia Mateusza 5,16

Biblia Brzeska

Także też niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby obaczyli wasze uczynki dobre i chwalili Ojca waszego, który jest na niebie.
Ewangelia św. Mateusza 5,16

Biblia Gdańska

Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli, a chwalili ojca waszego, który jest w niebiesiech.
Mateusza 5,16

Biblia Tysiąclecia

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,16

Biblia Warszawska

Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
Ewangelia św. Mateusza 5,16

Biblia Jakuba Wujka

Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli uczynki wasze dobre i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,16

Nowa Biblia Gdańska

Tak niech przed ludźmi zaświeci wasze światło, aby mogli widzieć wasze szlachetne czyny i chwalić waszego Ojca, który jest w niebiosach.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,16

Biblia Przekład Toruński

Tak niech świeci wasza światłość przed ludźmi, aby zobaczyli wasze dobre czyny i sławili Ojca waszego, który jest w niebiosach.
Ewangelia Mateusza 5,16

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie.
Ewangelia Mateusza 5,16

American Standard Version

Even so let your light shine before men; that they may see your good works, and glorify your Father who is in heaven.
Ewangelia Mateusza 5,16

Clementine Vulgate

Sic luceat lux vestra coram hominibus : ut videant opera vestra bona, et glorificent Patrem vestrum, qui in clis est.
Ewangelia Mateusza 5,16

King James Version

Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.
Ewangelia Mateusza 5,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ουτως λαμψατω το φως υμων εμπροσθεν των ανθρωπων οπως ιδωσιν υμων τα καλα εργα και δοξασωσιν τον πατερα υμων τον εν τοις ουρανοις
Ewangelia Mateusza 5,16

World English Bible

Even so, let your light shine before men; that they may see your good works, and glorify your Father who is in heaven.
Ewangelia Mateusza 5,16

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić