„Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niech będzie z wami w prawdzie i miłości.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: 2 List Jana 1,3

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Mateusza 5,15

Young's Literal Translation

nor do they light a lamp, and put it under the measure, but on the lamp-stand, and it shineth to all those in the house;
Ewangelia Mateusza 5,15

Biblia Brzeska

Ani zapalają świecę i kładą jej pod korzec, ale w lichtarz i świeci wszytkim, którzy są w domu.
Ewangelia św. Mateusza 5,15

Biblia Gdańska

Ani zapalają świecy, i stawiają jej pod korzec, ale na świecznik, i świeci wszystkim, którzy są w domu.
Mateusza 5,15

Biblia Tysiąclecia

Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,15

Biblia Warszawska

Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.
Ewangelia św. Mateusza 5,15

Biblia Jakuba Wujka

ani zapalają świece i kładą jej pod korzec, ale na świeczniku, aby świeciła wszytkim, którzy są w domu.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,15

Nowa Biblia Gdańska

Ani nie zapalają świecy i nie stawiają jej pod naczyniem - ale na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,15

Biblia Przekład Toruński

Nie zapalają też lampy i nie stawiają jej pod korcem, ale na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.
Ewangelia Mateusza 5,15

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.
Ewangelia Mateusza 5,15

American Standard Version

Neither do [men] light a lamp, and put it under the bushel, but on the stand; and it shineth unto all that are in the house.
Ewangelia Mateusza 5,15

Clementine Vulgate

neque accedunt lucernam, et ponunt eam sub modio, sed super candelabrum, ut luceat omnibus qui in domo sunt.
Ewangelia Mateusza 5,15

King James Version

Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house.
Ewangelia Mateusza 5,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ουδε καιουσιν λυχνον και τιθεασιν αυτον υπο τον μοδιον αλλ επι την λυχνιαν και λαμπει πασιν τοις εν τη οικια
Ewangelia Mateusza 5,15

World English Bible

Neither do you light a lamp, and put it under a bushel basket, but on a stand; and it shines to all who are in the house.
Ewangelia Mateusza 5,15

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić