„Potem rzekł do ucznia: Oto matka twoja! I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie.”

Biblia Warszawska: Ewangelia św. Jana 19,27

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Mateusza 5,13

Young's Literal Translation

`Ye are the salt of the land, but if the salt may lose savour, in what shall it be salted? for nothing is it good henceforth, except to be cast without, and to be trodden down by men.
Ewangelia Mateusza 5,13

Biblia Brzeska

Wy jesteście sól ziemie; a jeśli sól smak straci, czymże solić będą? Do niczego się już nie godzi, jedno aby była precz wyrzucona i podeptana od ludzi.
Ewangelia św. Mateusza 5,13

Biblia Gdańska

Wy jesteście sól ziemi; jeźli tedy sól zwietrzeje, czemże solić będą? Do niczego się już nie zgodzi, tylko aby była precz wyrzucona i od ludzi podeptana.
Mateusza 5,13

Biblia Tysiąclecia

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,13

Biblia Warszawska

Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana.
Ewangelia św. Mateusza 5,13

Biblia Jakuba Wujka

Wy jesteście sól ziemie. A jeśli sól zwietrzeje, czym solona będzie? Ninacz się więcej nie zgodzi, jedno aby była precz wyrzucona i podeptana od ludzi.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,13

Nowa Biblia Gdańska

Wy jesteście solą ziemi; a jeśli sól by zwietrzała, czym będzie posolona? Do niczego już nie ma mocy, tylko aby na zewnątrz wyrzucona, wzgardzaną być przez ludzi.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,13

Biblia Przekład Toruński

Wy jesteście solą ziemi; natomiast jeśli sól straci swój smak, czym ją posolą? Nie ma już nic ze swej siły, nadaje się tylko by zostać wyrzuconą na zewnątrz i deptaną przez ludzi.
Ewangelia Mateusza 5,13

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wy jesteście solą ziemi; lecz jeśli sól zwietrzeje, czym ją posolą? Na nic się już nie przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Ewangelia Mateusza 5,13

American Standard Version

Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out and trodden under foot of men.
Ewangelia Mateusza 5,13

Clementine Vulgate

Vos estis sal terr. Quod si sal evanuerit, in quo salietur ? ad nihilum valet ultra, nisi ut mittatur foras, et conculcetur ab hominibus.
Ewangelia Mateusza 5,13

King James Version

Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men.
Ewangelia Mateusza 5,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

υμεις εστε το αλας της γης εαν δε το αλας μωρανθη εν τινι αλισθησεται εις ουδεν ισχυει ετι ει μη βληθηναι εξω και καταπατεισθαι υπο των ανθρωπων
Ewangelia Mateusza 5,13

World English Bible

You are the salt of the earth, but if the salt has lost its flavor, what will it be salted with? It is then good for nothing, but to be cast out and trodden under the feet of men.
Ewangelia Mateusza 5,13

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić