„A Madyjanitowie i Amalekitowie, i wszystek lud od wschodu słońca leżeli w dolinie, jako szarańcza przemnóstwo, i wielbłądów ich nie było liczby, jako piasek, który jest na brzegu morskim niezliczony.”

Biblia Gdańska (1881): Sędziów 7,12

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Mateusza 2,6

Young's Literal Translation

And thou, Beth-Lehem, the land of Judah, thou art by no means the least among the leaders of Judah, for out of thee shall come one leading, who shall feed My people Israel.`
Ewangelia Mateusza 2,6

Biblia Brzeska

I ty Betleem, ziemio judzka, nie jesteś napodlejsze miedzy książęty judzkimi, abowiem z ciebie wynidzie wódz, który będzie rządził on mój lud izraelski.
Ewangelia św. Mateusza 2,6

Biblia Gdańska (1632)

I ty Betlehemie, ziemio Judzka! żadną miarą nie jesteś najmniejsze między książęty Judzkimi; albowiem z ciebie wynijdzie wódz, który rządzić będzie lud mój Izraelski.
Mateusza 2,6

Biblia Gdańska (1881)

I ty Betlehemie, ziemio Judzka! żadną miarą nie jesteś najmniejsze między książęty Judzkimi; albowiem z ciebie wynijdzie wódz, który rządzić będzie lud mój Izraelski.
Mateusza 2,6

Biblia Tysiąclecia

A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela.
Ewangelia wg św. Mateusza 2,6

Biblia Warszawska

I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski.
Ewangelia św. Mateusza 2,6

Biblia Jakuba Wujka

I ty Betlejem, ziemio Judzka, z żadnej miary nie jesteś napodlejsze między książęty Judzkimi, abowiem z ciebie wynidzie wódz, który by rządził lud mój Izraelski.
Ewangelia wg św. Mateusza 2,6

Nowa Biblia Gdańska

I ty, Betlejemie, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsze między książętami Judy; bowiem z ciebie wyjdzie Wódz, który będzie prowadził mój lud Israela.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 2,6

Biblia Przekład Toruński

A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsze wśród książąt Judy; z ciebie bowiem wyjdzie przywódca, który paść będzie lud mój – Izrael.
Ewangelia Mateusza 2,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsze wśród władców Judei, z ciebie bowiem wyjdzie władca, który będzie rządził moim ludem, Izraelem.
Ewangelia Mateusza 2,6

American Standard Version

And thou Bethlehem, land of Judah, Art in no wise least among the princes of Judah: For out of thee shall come forth a governor, Who shall be shepherd of my people Israel.
Ewangelia Mateusza 2,6

Clementine Vulgate

[Et tu Bethlehem terra Juda,nequaquam minima esin principibus Juda :ex te enim exiet dux, qui regat populum meum Isral.]
Ewangelia Mateusza 2,6

King James Version

And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel.
Ewangelia Mateusza 2,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και συ βηθλεεμ γη ιουδα ουδαμως ελαχιστη ει εν τοις ηγεμοσιν ιουδα εκ σου γαρ εξελευσεται ηγουμενος οστις ποιμανει τον λαον μου τον ισραηλ
Ewangelia Mateusza 2,6

World English Bible

`You Bethlehem, land of Judah, Are in no way least among the princes of Judah: For out of you shall come forth a governor, Who shall shepherd my people, Israel`".
Ewangelia Mateusza 2,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić