„Sprawiedliwość będzie pasem jego bioder, a prawda przepasaniem jego lędźwi.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Izajasza 11,5

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Mateusza 2,5

Young's Literal Translation

And they said to him, `In Beth-Lehem of Judea, for thus it hath been written through the prophet,
Ewangelia Mateusza 2,5

Biblia Brzeska

A oni mu rzekli: W onym Betleem, które jest w ziemi Juda; gdyż tak jest napisano przez proroka:
Ewangelia św. Mateusza 2,5

Biblia Gdańska (1632)

A oni mu rzekli: W Betlehemie Judzkiem: bo tak napisano przez proroka:
Mateusza 2,5

Biblia Gdańska (1881)

A oni mu rzekli: W Betlehemie Judzkiem: bo tak napisano przez proroka:
Mateusza 2,5

Biblia Tysiąclecia

Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok:
Ewangelia wg św. Mateusza 2,5

Biblia Warszawska

A oni mu rzekli: W Betlejemie Judzkim; bo tak napisał prorok:
Ewangelia św. Mateusza 2,5

Biblia Jakuba Wujka

A oni mu rzekli: W Betlejem Judzkim, bo tak jest napisano przez proroka:
Ewangelia wg św. Mateusza 2,5

Nowa Biblia Gdańska

A oni mu powiedzieli: W judzkim Betlejem; bo tak jest napisane przez proroka:
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 2,5

Biblia Przekład Toruński

A oni powiedzieli mu: W Betlejem Judzkim; bo tak jest napisane przez proroka:
Ewangelia Mateusza 2,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A oni mu powiedzieli: W Betlejem w Judei; bo tak jest napisane przez proroka:
Ewangelia Mateusza 2,5

American Standard Version

And they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written through the prophet,
Ewangelia Mateusza 2,5

Clementine Vulgate

At illi dixerunt : In Bethlehem Jud : sic enim scriptum est per prophetam :
Ewangelia Mateusza 2,5

King James Version

And they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written by the prophet,
Ewangelia Mateusza 2,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οι δε ειπον αυτω εν βηθλεεμ της ιουδαιας ουτως γαρ γεγραπται δια του προφητου
Ewangelia Mateusza 2,5

World English Bible

They said to him, "In Bethlehem of Judea, for thus it is written through the prophet,
Ewangelia Mateusza 2,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić