„Rzekł jeszcze ktemu Pan do Mojżesza temi słowy:”

Biblia Brzeska: 3 Księga Mojżeszowa 23,1

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Mateusza 2,4

Young's Literal Translation

and having gathered all the chief priests and scribes of the people, he was inquiring from them where the Christ is born.
Ewangelia Mateusza 2,4

Biblia Brzeska

I zebrawszy wszytki książęta kapłańskie i nauczyciele ludu, dowiedował się od nich, gdzie się miał Krystus narodzić.
Ewangelia św. Mateusza 2,4

Biblia Gdańska (1632)

Przetoż zebrawszy wszystkie przedniejsze kapłany i nauczyciele ludu, dowiadywał się od nich, gdzie by się miał Chrystus narodzić.
Mateusza 2,4

Biblia Gdańska (1881)

Przetoż zebrawszy wszystkie przedniejsze kapłany i nauczyciele ludu, dowiadywał się od nich, gdzie by się miał Chrystus narodzić.
Mateusza 2,4

Biblia Tysiąclecia

Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.
Ewangelia wg św. Mateusza 2,4

Biblia Warszawska

I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić?
Ewangelia św. Mateusza 2,4

Biblia Jakuba Wujka

I zebrawszy wszytkie przedniejsze kapłany i Doktory ludu, dowiadował się od nich, gdzie się miał Chrystus narodzić.
Ewangelia wg św. Mateusza 2,4

Nowa Biblia Gdańska

Więc zbierając wszystkich przedniejszych kapłanów i nauczycieli ludu, dowiadywał się od nich, gdzie się ma Chrystus narodzić.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 2,4

Biblia Przekład Toruński

I gdy zebrał razem wszystkich arcykapłanów i uczonych w Piśmie, wypytywał się ich, gdzie jest narodzony Mesjasz.
Ewangelia Mateusza 2,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Zebrawszy więc wszystkich naczelnych kapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie miał się urodzić Chrystus.
Ewangelia Mateusza 2,4

American Standard Version

And gathering together all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ should be born.
Ewangelia Mateusza 2,4

Clementine Vulgate

Et congregans omnes principes sacerdotum, et scribas populi, sciscitabatur ab eis ubi Christus nasceretur.
Ewangelia Mateusza 2,4

King James Version

And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born.
Ewangelia Mateusza 2,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και συναγαγων παντας τους αρχιερεις και γραμματεις του λαου επυνθανετο παρ αυτων που ο χριστος γενναται
Ewangelia Mateusza 2,4

World English Bible

Gathering together all the chief priests and scribes of the people, he asked them where the Christ would be born.
Ewangelia Mateusza 2,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić