„Zatem król Salomon, i wszystko zgromadzenie Izraelskie, co się byli zeszli do niego przed skrzynię, ofiarowali owce i woły, których nie można obliczyć, ani obrachować przez mnóstwo.”

Biblia Gdańska (1881): 2 Kronik 5,6

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Mateusza 2,18

Young's Literal Translation

`A voice in Ramah was heard -- lamentation and weeping and much mourning -- Rachel weeping [for] her children, and she would not be comforted because they are not.`
Ewangelia Mateusza 2,18

Biblia Brzeska

Głos był słyszan w Ramie, narzekanie, płacz i łkanie wielkie; Rachel płacząc synów swoich, nie chciała być pocieszona dla tego, iż ich nie masz.
Ewangelia św. Mateusza 2,18

Biblia Gdańska (1632)

Głos w Ramie słyszany jest, lament, i płacz, i narzekanie wielkie: Rachel płacząca synów swoich nie dała się pocieszyć, przeto, że ich nie masz.
Mateusza 2,18

Biblia Gdańska (1881)

Głos w Ramie słyszany jest, lament, i płacz, i narzekanie wielkie: Rachel płacząca synów swoich nie dała się pocieszyć, przeto, że ich nie masz.
Mateusza 2,18

Biblia Tysiąclecia

Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma.
Ewangelia wg św. Mateusza 2,18

Biblia Warszawska

Słyszano głos w Rama, płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma.
Ewangelia św. Mateusza 2,18

Biblia Jakuba Wujka

Głos jest słyszan w Ramie, płacz i krzyk wielki: Rachel płacząca synów swoich, i nie chciała się dać pocieszyć, iż ich nie masz.
Ewangelia wg św. Mateusza 2,18

Nowa Biblia Gdańska

Głos w Ramie został usłyszany, lament, płacz i wielkie narzekanie: Rachel opłakuje swoich synów i nie chce zostać pocieszona, dlatego, że ich nie ma.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 2,18

Biblia Przekład Toruński

Głos w Rama został usłyszany, lament, płacz i wielkie zawodzenie: Rachel opłakuje swoje dzieci; i nie chce dać się pocieszyć, bo już ich nie ma.
Ewangelia Mateusza 2,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Słychać głos w Rama, lament, płacz i wielkie zawodzenie. Rachel opłakuje swoje dzieci i nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma.
Ewangelia Mateusza 2,18

American Standard Version

A voice was heard in Ramah, Weeping and great mourning, Rachel weeping for her children; And she would not be comforted, because they are not.
Ewangelia Mateusza 2,18

Clementine Vulgate

[Vox in Rama audita estploratus, et ululatus multus :Rachel plorans filios suos,et noluit consolari, quia non sunt.]
Ewangelia Mateusza 2,18

King James Version

In Rama was there a voice heard, lamentation, and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted, because they are not.
Ewangelia Mateusza 2,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

φωνη εν ραμα ηκουσθη θρηνος και κλαυθμος και οδυρμος πολυς ραχηλ κλαιουσα τα τεκνα αυτης και ουκ ηθελεν παρακληθηναι οτι ουκ εισιν
Ewangelia Mateusza 2,18

World English Bible

"A voice was heard in Ramah, Lamentation, weeping and great mourning, Rachel weeping for her children; She wouldn't be comforted, because they are no more."
Ewangelia Mateusza 2,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić