„A przetoż rzecz teraz do mężów Judzkich, i do obywateli Jeruzalemskich, mówiąc: Tak mówi Pan: Oto Ja gotuję na was złą rzecz, i myślę coś przeciwko wam. Nawróćcież się już każdy od złej drogi swojej, a poprawcie każdy dróg waszych, i spraw waszych.”

Biblia Gdańska (1632): Jeremijasz 18,11

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Mateusza 1,4

Young's Literal Translation

and Ram begat Amminadab, and Amminadab begat Nahshon, and Nahshon begat Salmon,
Ewangelia Mateusza 1,4

Biblia Brzeska

Z Arama poszedł Aminadab, z Aminadaba poszedł Naasson, z Naassona poszedł Salmon.
Ewangelia św. Mateusza 1,4

Biblia Gdańska (1632)

A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naasona, a Naason spłodził Salmona.
Mateusza 1,4

Biblia Gdańska (1881)

A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naasona, a Naason spłodził Salmona.
Mateusza 1,4

Biblia Tysiąclecia

Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona;
Ewangelia wg św. Mateusza 1,4

Biblia Warszawska

A Aram był ojcem Aminadaba, a Aminadab ojcem Naasona, a Naason ojcem Salmona.
Ewangelia św. Mateusza 1,4

Biblia Jakuba Wujka

A Aram zrodził Aminadaba. Aminadab zrodził Naasson. A Naasson zrodził Salmona.
Ewangelia wg św. Mateusza 1,4

Nowa Biblia Gdańska

A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naasona, a Naason spłodził Salmona,
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 1,4

Biblia Przekład Toruński

A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naassona, a Naasson spłodził Salmona.
Ewangelia Mateusza 1,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naasona, a Naason spłodził Salmona.
Ewangelia Mateusza 1,4

American Standard Version

and Ram begat Amminadab; and Amminadab begat Nahshon; and Nahshon begat Salmon;
Ewangelia Mateusza 1,4

Clementine Vulgate

Aram autem genuit Aminadab. Aminadab autem genuit Naasson. Naasson autem genuit Salmon.
Ewangelia Mateusza 1,4

King James Version

And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon;
Ewangelia Mateusza 1,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αραμ δε εγεννησεν τον αμιναδαβ αμιναδαβ δε εγεννησεν τον ναασσων ναασσων δε εγεννησεν τον σαλμων
Ewangelia Mateusza 1,4

World English Bible

Ram became the father of Amminadab. Amminadab became the father of Nahshon. Nahshon became the father of Salmon.
Ewangelia Mateusza 1,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić