„aby zgodnie z porządkiem każdego dnia według nakazu Mojżesza składać ofiary w szabaty, dni nowiu księżyca i w trzy uroczystości roku: w Święto Przaśników, w Święto Tygodni i w Święto Namiotów.”

Biblia Tysiąclecia: 2 Księga Kronik 8,13

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Marka 2,25

Young's Literal Translation

And he said to them, `Did ye never read what David did, when he had need and was hungry, he and those with him?
Ewangelia Marka 2,25

Biblia Brzeska

A on im powiedział: Zaście nigdy nie czytali, co uczynił Dawid, gdy potrzebował i gdy był łaczen, sam i ci, którzy z nim byli?
Ewangelia św. Marka 2,25

Biblia Gdańska (1632)

A on im rzekł: Nigdyście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy niedostatek cierpiał, a łaknął, sam i ci, którzy z nim byli?
Marka 2,25

Biblia Gdańska (1881)

A on im rzekł: Nigdyście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy niedostatek cierpiał, a łaknął, sam i ci, którzy z nim byli?
Marka 2,25

Biblia Tysiąclecia

On im odpowiedział: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze?
Ewangelia wg św. Marka 2,25

Biblia Warszawska

A On im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy z nim byli?
Ewangelia św. Marka 2,25

Biblia Jakuba Wujka

I rzekł im: Nigdyście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy potrzebował a łaknął sam i ci, co z nim byli?
Ewangelia wg św. Marka 2,25

Nowa Biblia Gdańska

A on im mówi: Nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy miał potrzebę i łaknął; on oraz ci, którzy z nim byli?
Dobra Nowina spisana przez Marka 2,25

Biblia Przekład Toruński

A On powiedział im: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy znalazł się w potrzebie; i był głodny on i ci, którzy byli z nim?
Ewangelia Marka 2,25

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A on im odpowiedział: Nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy znalazł się w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy z nim byli?
Ewangelia Marka 2,25

American Standard Version

And he said unto them, Did ye never read what David did, when he had need, and was hungry, he, and they that were with him?
Ewangelia Marka 2,25

Clementine Vulgate

Et ait illis : Numquam legistis quid fecerit David, quando necessitatem habuit, et esuriit ipse, et qui cum eo erant ?
Ewangelia Marka 2,25

King James Version

And he said unto them, Have ye never read what David did, when he had need, and was an hungred, he, and they that were with him?
Ewangelia Marka 2,25

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και αυτος ελεγεν αυτοις ουδεποτε ανεγνωτε τι εποιησεν δαβιδ οτε χρειαν εσχεν και επεινασεν αυτος και οι μετ αυτου
Ewangelia Marka 2,25

World English Bible

He said to them, "Did you never read what David did, when he had need, and was hungry, he, and they who were with him?
Ewangelia Marka 2,25

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić