„Którzy przynosząc na ołtarz mój ofiarę splugawioną, mówicie: Czemżeśmy cię splugawili? Tem, że mówicie: Stół Pański splugawiony jest.”

Biblia Gdańska (1881): Malachyjasz 1,7

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Łukasza 2,6

Young's Literal Translation

And it came to pass, in their being there, the days were fulfilled for her bringing forth,
Ewangelia Łukasza 2,6

Biblia Brzeska

I stało się, gdy tam byli, wypełniły się dni, których porodzić miała.
Ewangelia św. Łukasza 2,6

Biblia Gdańska (1632)

I stało się, gdy tam byli, wypełniły się dni, aby porodziła.
Łukasza 2,6

Biblia Gdańska (1881)

I stało się, gdy tam byli, wypełniły się dni, aby porodziła.
Łukasza 2,6

Biblia Tysiąclecia

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,6

Biblia Warszawska

I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła.
Ewangelia św. Łukasza 2,6

Biblia Jakuba Wujka

I zstało się, gdy tam byli, wypełniły się dni, aby porodziła.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,6

Nowa Biblia Gdańska

Ale tam, w czasie ich pobytu się zdarzyło, że wypełniły się dni jej rodzenia.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 2,6

Biblia Przekład Toruński

I stało się, gdy tam byli, że wypełniły się dni, aby urodziła.
Ewangelia Łukasza 2,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A gdy tam byli, nadszedł czas porodu.
Ewangelia Łukasza 2,6

American Standard Version

And it came to pass, while they were there, the days were fulfilled that she should be delivered.
Ewangelia Łukasza 2,6

Clementine Vulgate

Factum est autem, cum essent ibi, impleti sunt dies ut pareret.
Ewangelia Łukasza 2,6

King James Version

And so it was, that, while they were there, the days were accomplished that she should be delivered.
Ewangelia Łukasza 2,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εγενετο δε εν τω ειναι αυτους εκει επλησθησαν αι ημεραι του τεκειν αυτην
Ewangelia Łukasza 2,6

World English Bible

It happened, while they were there, that the day had come that she should give birth.
Ewangelia Łukasza 2,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić