„Abowiem nieprawość Libanu okryje cię i spustoszeniem bydła odstraszy je dla krwie ludzi i krzywdy ziemie, i miasta, i wszech mieszkających w nim.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Habakuka 2,17

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Łukasza 2,46

Young's Literal Translation

And it came to pass, after three days, they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, both hearing them and questioning them,
Ewangelia Łukasza 2,46

Biblia Brzeska

Potym po trzeciem dniu naleźli go siedzącego w kościele miedzy doktory, a on ich słucha i pyta się ich.
Ewangelia św. Łukasza 2,46

Biblia Gdańska (1632)

I stało się po trzech dniach, że go znaleźli siedzącego w kościele w pośrodku doktorów, słuchającego ich i pytającego ich.
Łukasza 2,46

Biblia Gdańska (1881)

I stało się po trzech dniach, że go znaleźli siedzącego w kościele w pośrodku doktorów, słuchającego ich i pytającego ich.
Łukasza 2,46

Biblia Tysiąclecia

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,46

Biblia Warszawska

A po trzech dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego wpośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich.
Ewangelia św. Łukasza 2,46

Biblia Jakuba Wujka

I zstało się, po trzech dniach naleźli go w kościele siedzącego w pośrzodku Doktorów, a on ich słucha i pyta ich.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,46

Nowa Biblia Gdańska

I stało się po trzech dniach, że go znaleźli, siedzącego pośrodku nauczycieli w Świątyni, słuchającego ich i pytającego.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 2,46

Biblia Przekład Toruński

I stało się, że po trzech dniach, znaleźli Go siedzącego w świątyni pośrodku nauczycieli, gdy ich słuchał i zadawał im pytania.
Ewangelia Łukasza 2,46

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A po trzech dniach znaleźli go siedzącego w świątyni wśród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich.
Ewangelia Łukasza 2,46

American Standard Version

And it came to pass, after three days they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, both hearing them, and asking them questions:
Ewangelia Łukasza 2,46

Clementine Vulgate

Et factum est, post triduum invenerunt illum in templo sedentem in medio doctorum, audientem illos, et interrogantem eos.
Ewangelia Łukasza 2,46

King James Version

And it came to pass, that after three days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them, and asking them questions.
Ewangelia Łukasza 2,46

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και εγενετο μεθ ημερας τρεις ευρον αυτον εν τω ιερω καθεζομενον εν μεσω των διδασκαλων και ακουοντα αυτων και επερωτωντα αυτους
Ewangelia Łukasza 2,46

World English Bible

It happened, after three days they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, both listening to them, and asking them questions.
Ewangelia Łukasza 2,46

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić