„Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą.”

Biblia Warszawska: 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5,13

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Łukasza 2,19

Young's Literal Translation

and Mary was preserving all these things, pondering in her heart;
Ewangelia Łukasza 2,19

Biblia Brzeska

Tedy Maria to wszytko zachowywała, znaszając to do serca swego.
Ewangelia św. Łukasza 2,19

Biblia Gdańska (1632)

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te słowa, uważając je w sercu swojem.
Łukasza 2,19

Biblia Gdańska (1881)

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te słowa, uważając je w sercu swojem.
Łukasza 2,19

Biblia Tysiąclecia

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,19

Biblia Warszawska

Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim.
Ewangelia św. Łukasza 2,19

Biblia Jakuba Wujka

Lecz Maria te wszytkie słowa zachowywała, stosując w sercu swoim.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,19

Nowa Biblia Gdańska

Zaś Maria zachowywała wszystkie te sprawy, gromadząc je w swoim sercu.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 2,19

Biblia Przekład Toruński

A Maria zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu.
Ewangelia Łukasza 2,19

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Lecz Maria zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu.
Ewangelia Łukasza 2,19

American Standard Version

But Mary kept all these sayings, pondering them in her heart.
Ewangelia Łukasza 2,19

Clementine Vulgate

Maria autem conservabat omnia verba hc, conferens in corde suo.
Ewangelia Łukasza 2,19

King James Version

But Mary kept all these things, and pondered them in her heart.
Ewangelia Łukasza 2,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

η δε μαριαμ παντα συνετηρει τα ρηματα ταυτα συμβαλλουσα εν τη καρδια αυτης
Ewangelia Łukasza 2,19

World English Bible

But Mary kept all these sayings, pondering them in her heart.
Ewangelia Łukasza 2,19

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić