„Wy tedy owce moje, owce pastwiska mego, wyście są ludzie, a ja Bóg wasz, mówił Pan Bóg.”

Biblia Brzeska: Księga Ezechiela 34,31

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Łukasza 2,16

Young's Literal Translation

And they came, having hasted, and found both Mary, and Joseph, and the babe lying in the manger,
Ewangelia Łukasza 2,16

Biblia Brzeska

A tak spiesznie przyszli i naleźli Marią z Józefem i niemowiątko leżące w żłobie.
Ewangelia św. Łukasza 2,16

Biblia Gdańska (1632)

A tak spiesząc się, przyszli i znaleźli Maryję i Józefa, i ono niemowlątko leżące w żłobie.
Łukasza 2,16

Biblia Gdańska (1881)

A tak spiesząc się, przyszli i znaleźli Maryję i Józefa, i ono niemowlątko leżące w żłobie.
Łukasza 2,16

Biblia Tysiąclecia

Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,16

Biblia Warszawska

I śpiesząc się, przyszli, i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie.
Ewangelia św. Łukasza 2,16

Biblia Jakuba Wujka

I przyszli kwapiąc się, i naleźli Marią i Jozefa, i niemówiątko położone we żłobie.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,16

Nowa Biblia Gdańska

Zatem starając się gorliwie, przyszli, oraz znaleźli Marię, Józefa i owo leżące w żłobie niemowlę.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 2,16

Biblia Przekład Toruński

I śpiesznie przybyli, i znaleźli Marię i Józefa, i niemowlę leżące w żłobie.
Ewangelia Łukasza 2,16

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Spiesząc się więc, przyszli i znaleźli Marię, Józefa i niemowlę leżące w żłobie.
Ewangelia Łukasza 2,16

American Standard Version

And they came with haste, and found both Mary and Joseph, and the babe lying in the manger.
Ewangelia Łukasza 2,16

Clementine Vulgate

Et venerunt festinantes : et invenerunt Mariam, et Joseph, et infantem positum in prsepio.
Ewangelia Łukasza 2,16

King James Version

And they came with haste, and found Mary, and Joseph, and the babe lying in a manger.
Ewangelia Łukasza 2,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ηλθον σπευσαντες και ανευρον την τε μαριαμ και τον ιωσηφ και το βρεφος κειμενον εν τη φατνη
Ewangelia Łukasza 2,16

World English Bible

They came with haste, and found both Mary and Joseph, and the baby lying in the feeding trough.
Ewangelia Łukasza 2,16

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić